Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Problemi u sistemu javnih nabavki

Datum kreiranja: subota, 18 novembar 2017

jn portalNa konferenciji „Dan javnih nabavki – U susret novom Zakonu o javnim nabavkama“, održanoj u petak u Kragujevcu, Nemanja Nenadić je predstavio glavne aktivnosti Transparentnosti Srbije u vezi sa javnim nabavkama, uključujući monitoring pojedinačnih slučajeva, predloge za poboljšanje propisa, praćenje javnih nabavki u kontekstu EU integracija, praćenje srodnih propisa i posebnih vrsta nabavki, kao što su nabavke medijskih usluga.

Između ostalog, on je kao glavne probleme koje bi trebalo rešavati izmenama Zakona, istakao prečestu primenu međudržavnih sporazuma putem kojih se ukida konkurencija u najvrednijim javnim nabavkama, nedovoljnu konkurenciju koja je u vezi sa strogim uslovima koji se postavljaju pred ponuđače u samom zakonu i od strane naručilaca, nadzor koji se u velikom delu nabavki ne sprovodi i sistem kažnjavanja koji uopšte ne funkcioniše usled nesklada Zakona o javnim nabavkama i Zakona o prekršajima.

Kada se sve to stavi u vezu sa dugogodišnjim obeshrabrivanjem korišćenja zaštite prava i ograničavanjem kruga firmi koje mogu da se koriste zaštitom prava, kao i nepostojanjem mogućnosti da se u slučaju povrede zakonitosti javnih nabavki povede tužba u javnom interesu od strane građana, jasno je da smo veoma daleko od tačke sa koje bismo mogli da kažemo da su javne nabavke zaštićene od korupcije u razumnoj meri. Pored toga, van okvira Zakona o javnim nabavkama su i dalje brojna pitanja koja se odnose na izvršenje ugovora.

Napredak je najvidljiviji na polju javnosti podataka, mada se i tu podaci ne objavljuju na najpristupačniji mogući način, tako da treba raditi na otvaranju podataka i povezivanju sa drugim bazama podataka o javnim prihodima i javnim rashodima.