Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

EPS nezakonito skriva informacije

Datum kreiranja: petak, 15 septembar 2023

EPS AD, društvo kapitala u vlasništvu države nezakonito uskraćuje javnosti bitne informacije o svom radu i mogućem raspolaganju imovinom velike vrednosti. Transparentnost Srbija, još od 26. maja 2023, pokušava da kod Elektroprivrede Srbije proveri navode iznete u medijima, prema kojima je EPS razmatrao predlog za formiranje zajedničke kompanije sa „MVM Group“ iz Mađarske o formiranju zajedničkog preduzeća u koje bi bilo preneto 11 hidroelektrana. Tek nakon četvrtog obraćanja dobili smo odgovor da su ovi podaci nedostupni, jer bi davanje informacija „otežalo ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa između dve države“ i da traženi dokumenti predstavljaju poslovnu tajnu „jer su tako označeni od autora dokumenta“. 

Već na prvi pogled je jasno da je rešenje EPS AD nezakonito, jer je zahtev odbijen po svih deset tačaka, iako uopšte nije tražena poslovna korespondencija između EPS i mađarske kompanije, niti poslovne tajne te firme. Tako, EPS tretira kao „poslovnu tajnu“ i sledeće: da li poseduje predlog i usvojeni dnevni red sednica nadzornih odbora koje su održane u 2023. godini, da li je predlog mađarske kompanije bio tačka na sednicama dnevnog reda; da li postoje zapisnici sa sednica nadzornog odbora; da li je na sednicama odlučivano o ponudi; koja služba EPS ili spoljni konsultanti su analizirali dostavljenu ponudu i izradili o tome „Informaciju“ za Nadzorni odbor; kog datuma je EPS dobio ponudu; sa kojim državnim organima se EPS konsultovao ili pribavljao mišljenja u vezi sa ovom ponudom i slično. 
 
Informacija koja je uskraćena, a naročito je značajna, jeste da li EPS ponudu mađarske strane tretira kao „samoinicijativni predlog“ zainteresovanog lica u smislu Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Taj zakon, naime, daje mogućnost da se na osnovu inicijative potencijalnog privatnog partnera formira zajedničko preduzeće ili drugi oblik javno-privatnog partnerstva sa preduzećem u vlasništvu Srbije, ali takođe nalaže da se pre toga sprovede postupak nadmetanja, u kojem inicijator ne sme imati nikakvu prednost u odnosu na druge kandidate. Obaveze iz ovog zakona se odnose i na EPS AD, bez obzira na nedavnu promenu statusa. 
 
S druge strane, pozivanje na „zaštitu ekonomskih interesa“ Srbije i Mađarske (a ne samo poslovnih interesa kompanija), ukazuje na moguće postojanje namere da se pri zaključenju ovog ugovora zaobiđe zakonska obaveza nadmetanja uz pozivanje na međudržavni sporazum, kao što je Vlada Srbije već učinila kod brojnih infrastrukturnih projekata. 
 
Imajući u vidu da su informacije o postojanju ove ponude već objavljene u medijima i da su opravdano izazvale zabrinutost jer je reč o raspolaganju veoma vrednim resursima, Ministarstvo energetike i EPS bi trebalo da samostalno, ne čekajući na zahteve za pristup informacijama, predoče građanima planove za upravljanje tim resursima. 
 
Bitno je naglasiti da ovo nisu jedine bitne informacije o kojima EPS ne obaveštava javnost na primeren način. Tako smo, još 16. avgusta zatražili  informaciju o načinu na koji će Nadzorni odbor EPS utvrđivati i ceniti ispunjenost postavljenih kriterijuma  za izbor novog generalnog direktora najvrednijeg državnog preduzeća, budući da to nije propisano zakonom, statutom ili drugom javno dostupnom odlukom ovog preduzeća, niti je navedeno u samom oglasu. Iako rok za prijavljivanje kandidata ističe danas (15.9.2023), EPS je odgovorio da će ove dokumente moći da nam dostavi tek 25.9.2023! 
 
Inače, EPS je 9.6.2023. odbio prvobitni zahtev za pristup informacijama o sednicama nadzornog odbora  uz očigledno lažnu tvrdnju u službenom spisu da „tražene informacije nisu sadržane u određenom dokumentu“ . Umesto ulaganja žalbe Povereniku ili pokretanja drugih postupaka, EPS-u smo pružili priliku za otklanjanje ove nezakonitosti, koja može sadržati i elemente krivičnog dela, najpre kroz dopis ovlašćenom licu za postupanje po zahtevima u EPS , a zatim i novom predsedniku Nadzornog odbora . Umesto njega, na taj dopis je odgovorio aktuelni vršilac dužnosti direktora , ali se nije osvrnuo na konkretne argumente o nezakonitosti postupanja, već je izneo samo generalnu opredeljenost organa i zaposlenih u EPS da postupaju u skladu sa propisima. Transparentnost Srbija je potom podnela novi, dodatno razrađen zahtev za pristup informacijama, 26.7.2023.  EPS je zatražio duži rok za postupanje, jer je navodno bilo potrebno više vremena za prikupljanje informacija, kao i zbog velikog broja predmeta u postupku.  Odgovor da je sve „poslovna tajna“ stigao je 11.9.2023.  
 
Transparentnost Srbija 
Beograd, 15.9.2023.