Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Prikriveni manjak budžeta u 2012. godini

Transparentnost – Srbija upozorava da je deficit budžeta za 2012. godinu umanjen za neprikazane troškove koji će se dogoditi krajem ove godine u vezi sa predsedničkim izborima.

 

Troškove organizovanja predsedničkih izbora (rad Republičke izborne komisije, naknade članovima biračkih odbora, prevoz, štampanje listića) RIK i Narodna skupština su procenili na 1.090.344.000 dinara. Na osnovu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, predlagači kandidata za predsednika treba da dobiju 0,1% budžeta (844.028.190 din.) za finansiranje izborne kampanje, a Agencija za borbu protiv korupcije 8.440.282 dinara za kontrolu njihovih finansijskih izveštaja. Ni jedan od ovih troškova nije prikazan u budžetu za 2012, iako je očigledno da će, makar deo njih morati da bude isplaćen tokom ove godine.

 

Podsećamo da je Ministarstvo finansija u toku pripreme budžeta stalo na stanovište da bi opredeljivanje sredstava za ove namene u budžetu za 2012 “prejudiciralo da će predsednički izbori biti održani pre vremena”.

Na osnovu Zakona o izboru predsednika Republike, čitav proces mora da se završi do 15. januara sledeće godine. Međutim, imajući u vidu dosadašnja iskustva, realno je očekivati da ni jedan kandidat neće dobiti većinu u prvom krugu izbora, kao i to da će na nekim biračkim mestima izbori morati da budu ponovljeni zbog nepravilnosti. Pošto se izbori moraju vršiti u neradne dane, jedina teorijska mogućnost da se ovaj proces u celosti odigra u 2013. jeste da izbori budu zakazani za novogodišnje praznike (1-2 januar), drugi krug izbora pred pravoslavni Božić (5-7 januara), a da poslednji raspoloživi termin (vikend 12-13 januar) bude na raspolaganju u slučaju da se na nekom biračkom mestu izbori ponavljaju.

Budući da se redovni predsednički izbori mogu održati u periodu između 15. novembra 2012. i 15. januara 2013. očigledno je da opredeljivanje sredstava za tu namenu u budžetu za 2012. godinu ne bi bilo prejudiciranje njihovog datuma, već da upravo odluka da se ti troškovi ne predvide prejudicira njihovo održavanje u konkretne dane, tokom novogodišnjih i božićnih praznika sledeće godine.

 

Istina da se troškovi koji nisu predviđeni u budžetu mogu isplatiti iz budžetske rezerve. Međutim, budžetska rezerva služi da se podmire iznenadni troškovi, a ne oni koje je trebalo planirati na vreme. Osim toga, tekuća rezerva budžeta je ove godine vredna samo 691.492.000 dinara, što je tri puta manje od sume koju treba izdvojiti u vezi sa predsedničkim izborima, a iz nje će biti potrebno izdvojiti i sredstva za kontrolu izborne kampanje na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima, što je takođe propušteno. Transparentnost – Srbija stoga smatra da ovaj primer lošeg planiranja budžeta jasno ukazuje na neophodnost poštovanja rokova u pripremi budžeta i na nužnost da se predstavnicima stručne javnosti omogući da pravovremeno ukažu na greške kroz javnu raspravu o budžetu.

 

Transparentnost – Srbija

 

Beograd, 1. mart 2012.

 

Prilozi se nalaze na web stranici Transparentnost Srbija www.transparentnost.org.rs :

 

-          Dopis Ministarstva finansija Narodnoj skupštini u vezi sa određivanjem sredstava za troškove izbora.

 

-          Izveštaj sa sednice Administrativnog odbora Narodne skupštine od 21. decembra 2011.

-          Odlomak iz Zakona o budžetu za 2012 – aproprijacija sredstva rezerve sa razdela Ministarstva finansija

499

Sredstva rezerve

693.492.000

 

693.492.000

 

 

 

 

 

 

 

Ova aproprijacija obuhvata sredstva namenjena za stalnu rezervu u iznosu od 2.000.000 dinara i sredstva tekuće rezerve u iznosu od 691.492.000 dinara

 Prilozi: