Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Javnost izrade propisa preduslov borbe protiv korupcije

- rezultati istraživanja, inicijative Transparentnosti – Srbija upućene organima vlasti i najava novog kruga istraživanja -

 

 

Transparentnost Srbija predložila je pre dva dana, republičkim, pokrajinskim i lokalnim vlastima da usvoje propise po kojima će javne rasprave tokom pripreme zakona, odluka i drugih akata postati obavezne i najavila novi krug istraživanja kroz koji će se utvrditi da li su organi vlasti nakon izbora povećali javnost postupka izrade propisa.

 

Detaljnije u prilogu.