Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2019
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • Indeks transparentnosti preduzeća u državnom vlasništvu PETRA 2019
  • Funkcionerska kampanja
  • Ka efikasnijem procesuiranju obelodanjenih sumnji na korupciju
  • Glavni problemi u vezi sa finansiranjem izborne kampanje

Pod lupom

Prev Next

Inicijativa usvajanje Nacionalnog akcionog plana za zelene javne nabavke

Transparentnost Srbija podržala je predlog za pokretanje postupka za izradu i usvajanje Nacionalnog akcionog plana za zelene javne nabavke u Republici Srbiji.  Detaljnije u dokumentu koji možete preuzeti sa sajta TS.  

Srbija još nema lobiste, ali se poslovi već sklapaju

Srbija i dalje nema nijednog registrovanog lobistu, iako je Zakon o lobiranju donet pre tačno godinu dana, a na snazi je od 14. avgusta. Ipak, kako saznaju "Novosti", prvi ugovor već je sklopljen, a popunjavanje registra lobista može se očekivati posle Nove godine. Prema rečima Nemanje Nenadića iz "Transparentnosti Srbija", to što registrovanog lobiste još nema ne znači da nema lobiranja kada su u pitanju neregistrovani lobisti. Zastupnici firmi ili udruženja koji se bore za svoj interes, po zakonu takve kontakte ne moraju da prijavljuju. Doduše, tu obavezu imaju funkcioneri kod kojih ovi pokušavaju da urgiraju za donošenje propisa, ali sličnih...

Javne nabavke pod lupom za Duing biznis listu

Zbog nameštenih poslova na tenderima i mnogih neregularnosti, Srbija bi naredne godine vrlo lako mogla da padne na Duing biznis listi, jer će Svetska banka bodovati i procedure koje se sprovode kod državnih javnih nabavki, a vezane su za transparentnost i konkurentnost.To tvrde stručnjaci koje je "Blic Biznis" konsultovao povodom uvođenja ovog novog instrumenta za procenu poslovne atraktivnosti države od strane Svetske banke, koji će se primenjivati od sledeće godine. Oni upozoravaju da praksa sumnjivih javnih nabavki poprima razmere epidemije od koje korist ima samo grupa povlašćenih pojedinaca, a štetu cela država. Zbog toga je sve manje konkurentnosti u javnim nabavkama,odnosno...

Arbitraže - legalni sivi biznis

Dnevni list „Danas" u vikend izdanju donosi tekst o troškovima koje Srbija plaća za međunarodne arbitraže i iznosi sumnje da je reč o „državnoj korupciji". To je stavka koja treba da bude u fokusu javnosti. Tako je profesor Pavle Petrović, šef Fiskalnog saveta, reagovao na podatak iz budžeta Srbije za iduću godinu da će država na kazne po sudskim arbitražama i penale morati da plati 200 miliona evra. Da bi dočarao veličinu sume profesor Petrović kao paralelu naveo je investicije u prosvetu za koje je takođe predviđena ista suma. „Neophodno je da Vlada ili Ministarstvodaju jasnu analizu zbog čega dolazi do...

„Politička odluka“

Najviši državni zvaničnici, uključujući predsednika države i predsednicu Vlade ocenili su da je odluka Beogradskog univerziteta o proglašenju doktorskog rada aktuelnog ministra finansija za plagijat, „politička“. Ovakve ocene bi bile utemeljene da je Beogradski univerzitet preporučio da se Siniša Mali razreši sa javne funkcije, ali Univerzitet nije učinio ništa slično. Štaviše, s obzirom na dužinu trajanja postupka u kojem su potvrđene svakom očigledne činjenice o korišćenju tuđeg teksta bez navođenja, Univerzitetu bi se pre moglo prigovarati to što odluku nije doneo znatno ranije. Nema sumnje da odluka Univerziteta ima i svoje političke implikacije, što se ogleda i u zahtevima za smenu ministra sa...

TS dostavila komentare na nacrt Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

Transparentnost Srbija dostavila je nadležnom ministarstvu predloge i sugestije u vezi sa nacrtom Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. U okviru javne rasprave, TS je ukazala na odredbe koje se tiču takse za overu potpisa, organa za sprovođenje referenduma, obaveštavanja o referendumskim opcijama, referendumske kampanje, finansiranja i troškova referendumske kampanje, kampanje za narodnu inicijativu i odlučivanja o inicijativi. U delu koji se odnosi na referendumsku kampanju, TS je ukazala da aktuelne odredbe Nacrta, kao krupan propust imaju to što nisu postavljene pravne prepreke da referendumsku kampanju vode državni organi i ostali korisnici javnih resursa. Takođe, postojeći Nacrt ne sprečava da referendumsku...

Ništa od uređivanja funkcionerske kampanje

Prvi od tri nacrta zakona koje je Vladina radna grupa pripremila „radi ispunjavanja preporuka ODIHR“ za sprečavanje zloupotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji upućen je skupštini. Iako je ovom prilikom menjan član Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji uređuje razdvajanje vršenja javne funkcije od stranačkog delovanja, nije bilo spremnosti da se valjano uredi i pitanje „funkcionerske kampanje“. U članu 29. i u definicijama iz Zakona o Agenciji, preciziran je pojam „javnog resursa“ i navedeni su pojedini vidovi zabranjenog korišćenja tih resursa, ali od toga neće biti naročite koristi jer se preciziraju pitanja oko kojih ni do sada nije bilo...

Čiji je posao da proveri podatke uzbunjivača iz Krušika?

Aleksandar Obradović, uzbunjivač zaposlen u valjevskom „Krušiku“ izneo je u javnost niz dokumenata i podataka o lošem poslovanju tog preduzeća u državnom vlasništvu. Između ostalog, rekao je i da „iza toga stoji sam vrh vlasti koji se upleo u trgovinu oružjem i isisava novac iz vojnih fabrika koji delom odlazi u privatne džepove, a delom u stranačke fondove“. Ni jedan državni organ još uvek nije ispitao ove zabrinjavajuće informacije. Po nalogu javnog tužilaštva, jedino je u bio uhapšen, pa potom pušten u kućni pritvor sam uzbunjivač, pod sumnjom da je odavao poslovne tajne tog preduzeća. On nije dobio zaštitu na osnovu Zakona o...

Transparentnost Srbija predlaže prioritete za borbu protiv korupcije u Srbiji 2016-2020

Transparentnost Srbija (član Transparency International-TI) uputila je svim strankama koje učestvuju na parlamentarnim izborima listu od 15 prioritetnih aktivnosti za novi saziv parlamenta i novu Vladu, uz poziv da ih uvrste u svoje programe ili da iznesu razloge zbog kojih im se eventualno protive. Gotovo svi ovi prioriteti su se nalazili među predlozima koje je TS davala i pred ranije izborne procese, ali nisu realizovani, čak ni kada su postali deo strateških akata ili su pretočeni u zakonske norme. 

Između ostalog, Transparentnost je predložila pravila o javnosti donošenja odluka – da ni jedan zakon ne bude donet bez javne rasprave, da zakonom bude uređeno lobiranje (pokušaji uticaja na donošenje odluka) ida Vlada objavljuje informacije sa svojih sednica, uključujući i zaključke kojima se često odlučuje o pitanjima od dalekosežnog značaja. Kao posebno važno TS ističe nužnost da se obezbedi javnost informacija u vezi sa zaključivanjem međudržavnih sporazuma koji isključuju primenu domaćih zakona, tako da građani i narodni poslanici koji odobravaju takve aranžmane mogu da sagledaju da li su potencijalne koristi veće od štete koja će nesumnjivo nastati usledodsustva konkurencije.

Skupština Srbije, po oceni TS, treba da pokaže svoju spremnost za vršenje Ustavom utvrđene nadzorne uloge kroz saradnju sa nezavisnim državnim organima. Na samom početku mandata, Skupština treba da razmotri izveštaje Zaštitnika građana, Poverenika za informacije, Agencije za borbu protiv korupcije, DRI i drugih organa, da preduzme mere za rešavanje problema na koje su oni ukazali i da izabere dva nedostajuća člana odbora Agencije. Za ostvarivanje nadzora i sprovođenje antikorupcijskih zakona, po mišljenju TS,nužno je i da Skupština redovno poziva na odgovornost ministre i druge rukovodioce organa koji ne poštuju obavezujuća rešenja nezavisnih organa. Ministri i drugi rukovodioci moraju biti odgovorni i za sprovođenje obaveza iz strateških akata, za koje se pokazalo da ih ne shvataju ozbiljno ni Vlade koje su ih donele. Skupština treba da uspostavi praksu razmatranja izveštaja o radu Vlade, a sami ti izveštaji moraju biti u čvršćoj vezi sa planovima rada i programskim budžetom.

Na strani otkrivanja i kažnjavanja korupcije, pored zaštite uzbunjivača, po oceni TS, je potrebna i izmena Krivičnog zakonika, radi obaveznog oslobađanja od krivične odgovornosti davaoca mita koji na drugačiji način nije mogao da ostvari svoja prava u razumnom roku i koji slučaj prijavi kao i uvođenja krivičnog dela „nezakonitog bogaćenja“. Jednako je važan aktivniji pristup u ispitivanju korupcije od strane policije, tužilaštva i drugih organa, uključujući i korišćenje posebnih istražnih tehnika. Nužno je otkloniti svaku nedoumicu oko uloge pojedinih organa, kako u koordinaciji tako i u gonjenju korupcije.

TS podsećai na neke zakonske obaveze koje već godinama postoje ali ih Vlada ne sprovodi, što svedoči o tome da profesionalizacija u javnom sektoru nije ostvarena i da za to ne postoji dovoljno političke volje. Reč je postavljanju „službenika na položaju“ na osnovu konkursa, koje je, na osnovu Zakona o državnim službenicima, trebalo okončati još između 2006. i 2010, kao i o izboru direktora javnog preduzeća po istom principu, što je postalo zakonska obaveza pre 3,5 godine. I u jednom i u drugom slučaju se u nedogled produžava „v.d.“ stanje, koje pogoduje partijskoj kontroli.

Naši ostali predlozi odnose se na mere za prekid prakse kupovine medijskog uticaja ili rasipanja javnih sredstava kroz trošenje novca na promotivne akcije javnih preduzeća i drugih organa vlasti, punu primenu Zakona o javnim nabavkama, veću transparentnost u donošenju odluka o izboru, napredovanju i odgovornosti sudija i javnih tužilaca za rad, kao i odgovornost članova VSS i DVT. Takođe smo ukazali na značajočuvanja jedinstva pravnog poretka i pravne sigurnosti, smanjenja rizika od korupcije pri regulatornim i finansijskim intervencijama na tržištu, sprovođenje reforme javnog sektora, nužnost da Vlada redovno razmatra izveštaje i preporuke Saveta za borbu protiv korupcije što do sada nije bio slučaj, kao i na najvažnije odredbe koje treba imati u vidu pri predstojećoj promeni Ustava.

Kompletan tekst predloga dostupan je na adresi:

http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_predlozi_za_novu_skupstinu_i_vladu_april_2016.docx

Transparentnost – Srbija

Beograd, 13.4.2016.

Vesti