Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2019
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • Indeks transparentnosti preduzeća u državnom vlasništvu PETRA 2019
  • Funkcionerska kampanja
  • Ka efikasnijem procesuiranju obelodanjenih sumnji na korupciju
  • Glavni problemi u vezi sa finansiranjem izborne kampanje

Pod lupom

Prev Next

Šta je iza predloga da Vučić bira sudije i tužioce

Kampanja protiv pravosuđa koju su prethodnih dana pokrenuli predsednik države i ministar unutrašnjih poslova, iz početka je izgledala kao uobičajeni populizam i skretanje pažnje sa drugih pitanja. Međutim, nakon izjave državnog sekretara u Ministarstvu pravde da bi bilo dobro da predsednik Srbije bira sudije i tužioce čini se kao da je reč o dalekosežnijem planu. Cilj akcije bi mogao biti pokušaj da se Ustav Srbije promeni tako što bi sudije i tužioci izgubili deo nezavisnosti koji uživaju u sadašnjim normama, umesto da se menja u pravcu koji bi bi otklonio politički uticaj na izbor, napredovanje i razrešenje sudija i tužilaca. To bi...

Ne dam v.d. stanje

Ah, kakvo iznenađenje. MMF je upozorio da predugo traje v.d. stanje u javnim preduzećima (JP) i da je potrebno da ona dobiju profesionalnu upravu, kako bi bila transformisana. Mediji koji su osam godina ćutali ili retko progovarali o partijskom čerupanju javnog sektora, ustreptali su i zapitali se – ljudi moji, pa šta se to dešava. Mnogi bi mogli da im odgovore – pa rekli smo vam, upozoravali smo. Na primer, Fiskalni savet je još 2014. zaključio da „državna i javna preduzeća prete da potope javne finansije Srbije“ i da je „partijsko upravljanje državnim preduzećima dobrim delom uzrok većine sadašnjih problema“ u JP. Profesor...

Zakon zabranjuje da direktori budu vršioci dužnosti

Mnoga javna preduzeća u Srbiji godinama vode vršioci dužnosti direktora. Tačnije, od 37 javnih preduzeća oko 20 njih ima rukovodioce koji su u v. d. statusu. Neka od njih mnogo duže od godinu dana, koliko zakon dozvoljava. "Putevi Srbije" svakako su rekorder, budući da je Zoran Drobnjak vršilac dužnosti direktora već osam godina. To je primetio i Međunarodni monetarni fond i savetovao Vladi Srbije da što pre prekine tu praksu, jer javna preduzeća ne mogu biti potpuno reformisana ako nemaju profesionalnu upravu. Podsećanja radi, Vlada Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom ima savetodavni aranžman, koji nije obavezujući. Bord direktora MMF-a je u...

Najava promene „cenzusa“ – dokaz da je bilo moguće otvoriti raspravu o svim pitanjima izborne reforme

Transparentnost Srbija ocenila je da najava promene izbornog cenzusa na svega četiri meseca pre izbora, koja nesumnjivo dolazi iz vlasti, jasno pokazuje da je „poštovanje demokratskih načela“ bilo samo izgovor da se ne rešavanju brojna suštinski bitna pitanja. Između ostalog, izbegnuto je da se otvori diskusija o izmenama pravila za određivanje visine i načina raspodele budžetskih sredstava za finansiranje izborne kampanje, o gonjenju krivičnih dela u vezi sa podmićivanjem birača i nezakonitim finansiranjem stranaka, kao i o uvođenju ograničenja za aktivnosti državnih organa tokom izborne kampanje radi sprečavanja zloupotreba. Transparentnost – Srbija podseća da su predstavnici vlasti prethodnih meseci odbijali da diskutuju...

Nije stvar u registru lobista već u procesu lobiranja

Mediji prenose izjave predstavnika državnih organa da će do proleća u registar lobista biti upisano 30 lobista, ali se niko ne bavi činjenicom da za sedam meseci primene zakona nije zabeležen niti jedan slučaj lobiranja. Naime, pored registrovanih lobista mogu da lobiraju i neposredno zainteresovana lica koja rade za sebe i za svoje firme, i predstavnici udruženja koji zastupaju interese članova. Od avgusta kada je Zakon stupio na snagu nema aktivnosti. Nemanja Nenadić kaže za RTS da je nemoguće da se donosiocima odluka na republičkom i lokalnom nivou niko nije obraćao. "Glavna stvar je da se prati ko pokušava da utiče na donošenje...

Nevidvljive nabavke pravnih usluga javnih preduzeća

U vesti o hapšenju direktora jednog od većih javnih preduzeća može se pročitati da je podmićivanju prethodilo izvlačenje novca kroz nabavku nepotrebnih usluga od advokata (navodno su te poslove mogli da obave i zaposleni pravnici iz samog preduzeća)  Jedan od načina da se ovakve zloupotrebe spreče jeste veća javnost informacija o nabavkama javnih preduzeća, kroz objavljivanje ugovora iz kojih bi se moglo videti koje usluge su nabavljane i koliko je za to plaćeno. Međutim, istraživanje Transparentnosti Srbije (u saradnji sa Transparency International Češke) iz 2019. pokazuje da je upravo ovo jedna od najslabijih tačaka. Naime, ni jedno od 40 republičkih i lokalnih...

Najavljeni Zakon o utvrđivanju porekla imovine ne uliva optimizam

Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, gostujući u Novom danu na N1 ocenio je da najavljeni Zakonu o utvrđivanju porekla imovine ima dosta nejasnoća i da ne "uliva optimizam" da će uticati na sistematsko smanjivanje korupcije u Srbiji. On je kao glavne mane naveo izbor direktora tela koji će rukovoditi akcijama procena, ko će sve biti kontrolisan, kao i od koje godine će se krenuti sa kontrolom nezakonitog bogaćenja. "Mi u Srbiji imamo mnogo zakona koji uređuju deo ove materije. Još su Božidar Đelić i Mlađan Dinkić najavljivali donošenje tog zakona, i tada je promovisana ideja unakrsne provere imovine i...

Šta je i čija je „Srbija 2025“?

Iz obilja vesti o predstavljanju „Programa Srbija 2025“, može se pročitati mnogo štošta o planiranim putevima i porastu plata, ali ne i najosnovnije informacije – čiji je ovo program i gde se može preuzeti. Program su, naime, zajedno predstavljala dva državna organa – Predsednik i Vlada – ali se dokument ne može preuzeti ni na jednom od dva zvanična sajta. Iako je navodno reč o programu koji predviđa 14 milijardi ulaganja u narednih pet godina, od čega devet u infrastrukturu, program pod tim nazivom se uopšte ne pominje u budžetu Srbije za sledeću godinu koji je usvojen pre svega mesec dana, kao...

Transparentnost Srbija predlaže prioritete za borbu protiv korupcije u Srbiji 2016-2020

Transparentnost Srbija (član Transparency International-TI) uputila je svim strankama koje učestvuju na parlamentarnim izborima listu od 15 prioritetnih aktivnosti za novi saziv parlamenta i novu Vladu, uz poziv da ih uvrste u svoje programe ili da iznesu razloge zbog kojih im se eventualno protive. Gotovo svi ovi prioriteti su se nalazili među predlozima koje je TS davala i pred ranije izborne procese, ali nisu realizovani, čak ni kada su postali deo strateških akata ili su pretočeni u zakonske norme. 

Između ostalog, Transparentnost je predložila pravila o javnosti donošenja odluka – da ni jedan zakon ne bude donet bez javne rasprave, da zakonom bude uređeno lobiranje (pokušaji uticaja na donošenje odluka) ida Vlada objavljuje informacije sa svojih sednica, uključujući i zaključke kojima se često odlučuje o pitanjima od dalekosežnog značaja. Kao posebno važno TS ističe nužnost da se obezbedi javnost informacija u vezi sa zaključivanjem međudržavnih sporazuma koji isključuju primenu domaćih zakona, tako da građani i narodni poslanici koji odobravaju takve aranžmane mogu da sagledaju da li su potencijalne koristi veće od štete koja će nesumnjivo nastati usledodsustva konkurencije.

Skupština Srbije, po oceni TS, treba da pokaže svoju spremnost za vršenje Ustavom utvrđene nadzorne uloge kroz saradnju sa nezavisnim državnim organima. Na samom početku mandata, Skupština treba da razmotri izveštaje Zaštitnika građana, Poverenika za informacije, Agencije za borbu protiv korupcije, DRI i drugih organa, da preduzme mere za rešavanje problema na koje su oni ukazali i da izabere dva nedostajuća člana odbora Agencije. Za ostvarivanje nadzora i sprovođenje antikorupcijskih zakona, po mišljenju TS,nužno je i da Skupština redovno poziva na odgovornost ministre i druge rukovodioce organa koji ne poštuju obavezujuća rešenja nezavisnih organa. Ministri i drugi rukovodioci moraju biti odgovorni i za sprovođenje obaveza iz strateških akata, za koje se pokazalo da ih ne shvataju ozbiljno ni Vlade koje su ih donele. Skupština treba da uspostavi praksu razmatranja izveštaja o radu Vlade, a sami ti izveštaji moraju biti u čvršćoj vezi sa planovima rada i programskim budžetom.

Na strani otkrivanja i kažnjavanja korupcije, pored zaštite uzbunjivača, po oceni TS, je potrebna i izmena Krivičnog zakonika, radi obaveznog oslobađanja od krivične odgovornosti davaoca mita koji na drugačiji način nije mogao da ostvari svoja prava u razumnom roku i koji slučaj prijavi kao i uvođenja krivičnog dela „nezakonitog bogaćenja“. Jednako je važan aktivniji pristup u ispitivanju korupcije od strane policije, tužilaštva i drugih organa, uključujući i korišćenje posebnih istražnih tehnika. Nužno je otkloniti svaku nedoumicu oko uloge pojedinih organa, kako u koordinaciji tako i u gonjenju korupcije.

TS podsećai na neke zakonske obaveze koje već godinama postoje ali ih Vlada ne sprovodi, što svedoči o tome da profesionalizacija u javnom sektoru nije ostvarena i da za to ne postoji dovoljno političke volje. Reč je postavljanju „službenika na položaju“ na osnovu konkursa, koje je, na osnovu Zakona o državnim službenicima, trebalo okončati još između 2006. i 2010, kao i o izboru direktora javnog preduzeća po istom principu, što je postalo zakonska obaveza pre 3,5 godine. I u jednom i u drugom slučaju se u nedogled produžava „v.d.“ stanje, koje pogoduje partijskoj kontroli.

Naši ostali predlozi odnose se na mere za prekid prakse kupovine medijskog uticaja ili rasipanja javnih sredstava kroz trošenje novca na promotivne akcije javnih preduzeća i drugih organa vlasti, punu primenu Zakona o javnim nabavkama, veću transparentnost u donošenju odluka o izboru, napredovanju i odgovornosti sudija i javnih tužilaca za rad, kao i odgovornost članova VSS i DVT. Takođe smo ukazali na značajočuvanja jedinstva pravnog poretka i pravne sigurnosti, smanjenja rizika od korupcije pri regulatornim i finansijskim intervencijama na tržištu, sprovođenje reforme javnog sektora, nužnost da Vlada redovno razmatra izveštaje i preporuke Saveta za borbu protiv korupcije što do sada nije bio slučaj, kao i na najvažnije odredbe koje treba imati u vidu pri predstojećoj promeni Ustava.

Kompletan tekst predloga dostupan je na adresi:

http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_predlozi_za_novu_skupstinu_i_vladu_april_2016.docx

Transparentnost – Srbija

Beograd, 13.4.2016.

Vesti