Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
  • Priručnik za rasipanje javnih resursa u 6 lakih lekcija
  • KORUPCIJA NA VISOKOM NIVOU I ZAKONI KROJENI PO MERI PRIVATNIH INTERESA U SRBIJI
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • Indeks percepcije korupcije CPI
  • BICA Izveštaj o stanju u Srbiji
  • Izborni sajt TS - monitoring izbornih procesa

Pod lupom

Prev Next

Srbija i dalje među zemljama sa ograničenom transparentnošću budžeta

Srbija se nalazi na 55. mestu od 125 zemalja u međunarodnom istraživanju Indeks otvorenosti budžeta (Open Budget Index - OBI) sa 51 poenom od mogućih 100, što je svrstava u zemlje sa „ograničenom transparentnošću budžeta“, saopštila je Transparentnost Srbija. Napredak od pet poena u odnosu na prethodno istraživanje (iz 2021) ostvaren je isključivo zbog činjenice da je Fiskalna strategija doneta na vreme, odnosno u skladu sa rokom iz Zakona o budžetskom sistemu. Najgori skor, samo dva od 100 mogućih poena, Srbija je ponovo zabeležila u delu istraživanja koje se odnosi na učešće javnosti u kreiranju republičkog budžeta. Iako ni svetski prosek u...

Nenadić: Loši efekti novog propisa o državnim preduzećima već uočljivi, iako puna primena nije ni počela

O javnim preduzećima, konkursima za njihove direktore, smanjenoj transparentnosti i opasnostima koje bi tek mogle da isplivaju kada na jesen počne puna primena Zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu Srbije Forbes Srbija razgovarao je sa Nemanjom Nenadićem, programskim direktorom organizacije Transparentnost Srbija EPS kao preduzeće koje je i pre usvajanja Zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu Srbije promenilo pravnu formu i iz javnog preduzeća prešlo u akcionarsko društvo, svojevrsna je pokazna vežba šta je ono što bi moglo da se dogodi, bez obzira na to šta piše u ovom propisu, kaže za Forbes Srbija Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija. „Nema nikakve...

Tri posto Ekspozea o korupciji u nestajanju

Približno 3 posto vremena, pred sam kraj svog tročasovnog prvomajskog obraćanja narodnim poslanicima, mandatar Miloš Vučević posvetio je temi „borbe protiv kriminala i korupcije“. Pošto je rubrika „Ekspoze“ na sajtu Vlade prazna (18.5), njegovo izlaganje je i dalje dostupno samo kroz neautorizovane stenografske beleške na sajtu Skupštine. Usled toga bi čitaoca moglo da zbuni to što sada već izabrani premijer i predsednik vladajuće stranke tvrdi „da postoji direktna koalicija između borbe protiv kriminala i korupcije i napretka države“, iako je on (valjda) hteo da ukaže na korelaciju. Ovaj deo izlaganja se sastojao od nekoliko nesumnjivo ispravnih zapažanja koja spadaju u uobičajen set antikorupcijske retorike, nekoliko nepotkrepljenih tvrdnji i...

Studija o bezbednosti teretnog saobraćaja kroz železnićke tunele u Beogradu

Transparentnost Srbija je pre pet godina od preduzeća Infrastruktura železnice Srbije tražila studiju koja je trebalo da pokaže da li postoje rizici zbog preusmeravanja teretnog saobraćaja kroz železnićke tunele u Beogradu. U februaru 2019. dobili smo odgovor da studija „Definisanje uslova za saobraćaj vozova sa dizel vučom i saobraćaj vozova za prevoz opasnih materija kroz tunel Vračar i ostale objekte na području Beogradskog železničkog čvora“ nije završena, da se očekuje da će izrada biti okončana do kraja godine i da će nam potom, na naš zahtev „prezentirati navedeni dokument“. Po isteku navedenog roka, u martu 2020. godine, uputili smo novi zahtev, istog...

Kada će Tužilaštvo za organizovani kriminal biti nadležno za sve najviše funkcionere

Sve dok se kadrovi u javnom tužilaštvu planiraju na osnovu broja i složenosti slučajeva koja su tužilaštva imala u radu u nekom prethodnom periodu, neće biti suštinskog pomaka u borbi protiv korupcije. Njihove kapacitete treba planirati sa svešću da treba da se bave ispitivanjem znatno većeg broja slučajeva korupcije nego što su to činili. Ma koliko za ocenu učinka bilo bitno koliko predmeta je obrađeno i okončano tokom godine, za uspostavljanje vere u to da je korupcija kažnjiva daleko je bitnije da ni jedan obelodanjeni slučaj sumnji ne ostane bez odgovora  GRECO je skraćeni naziv (sa francuskog) za “Grupu zemalja protiv...

Nenadić: Iz redova vlasti u radnoj grupi za unapređenje izbornih uslova nije stigao nijedan predlog

Programski direktor Transparentnosti Srbija i predsedavajući Radne grupe za unapređenje izbornog procesa Nemanja Nenadić kaže da iz redova stranaka vladajuće koalicije nije stigao nijedan predlog u postavljenom roku, kao i da je uložen ogroman trud iz NVO i pojedinih opozicionih stranaka kako bi se predložile mere koje bi se mogle koliko-toliko primeniti i na predstojeći izborni proces. Ukazuje da se ne radi o jednokratnim merama, već o predlozima zakona koje inače treba popraviti. „Dakle, to je ono što mi znamo za zakone koje pratimo da ne valja, da treba da se popravi. I mnogi od tih predloga, recimo kada je reč...

Predstavnici vladajuće većine blokirali rad Radne grupe za unapređenje izbornih uslova

Programski direktor organizacije Transparentnost Srbija i predsednik Radne grupe za unapređenje izbornih uslova Nemanja Nenadić izjavio je da je rad te grupe blokiran i da predstavnici vladajuće većine traže dodatni rok da razmotre predloge izmena i dopuna zakona, ali da nisu naveli koliko im je tačno vremena za to potrebno.Nenadić je agenciji Beta rekao da je o predlozima koji su stigli 7. maja trebalo da se glasa u ponedeljak, ali je odloženo i ne nazire se kada će se to desiti."Iako je glasanje planirano za ponedeljak (13. maj), ono se nije dogodilo. Nekoliko članova Radne grupe reklo je da je...

Nemanja Nenadić: Minimalna mogućnost da se uslovi poboljšaju do narednih izbora

REM, mediji, pritisci na birače, birački spisak, Zakon o sprečavanju korupcije, razdvajanje javne od partijske funkcije i finansiranje političkih aktivnosti, neke su od tema koje su razmatrane na dosadašnjim sednicama Radne grupe za unapređenje izbornih uslova, izjavio je za TV N1 Nemanja Nenadić, predsedavajući Radne grupe i programski direktor organizacije Transparentnost Srbija. Radna grupa je formirana tek početkom maja i 7. maja je bio prvi sastanak, objasnio je, nakon dugih pregovora između vlasti i opozicije gde je bilo prisutno i civilno društvo. „Kada je formirana, Radna grupa je dobila zadatak da predloži zakonodavni i druge mere za ispunjavanje preporuka ODIHR-a ne samo...

Transparentnost Srbija predlaže prioritete za borbu protiv korupcije u Srbiji 2016-2020

Transparentnost Srbija (član Transparency International-TI) uputila je svim strankama koje učestvuju na parlamentarnim izborima listu od 15 prioritetnih aktivnosti za novi saziv parlamenta i novu Vladu, uz poziv da ih uvrste u svoje programe ili da iznesu razloge zbog kojih im se eventualno protive. Gotovo svi ovi prioriteti su se nalazili među predlozima koje je TS davala i pred ranije izborne procese, ali nisu realizovani, čak ni kada su postali deo strateških akata ili su pretočeni u zakonske norme. 

Između ostalog, Transparentnost je predložila pravila o javnosti donošenja odluka – da ni jedan zakon ne bude donet bez javne rasprave, da zakonom bude uređeno lobiranje (pokušaji uticaja na donošenje odluka) ida Vlada objavljuje informacije sa svojih sednica, uključujući i zaključke kojima se često odlučuje o pitanjima od dalekosežnog značaja. Kao posebno važno TS ističe nužnost da se obezbedi javnost informacija u vezi sa zaključivanjem međudržavnih sporazuma koji isključuju primenu domaćih zakona, tako da građani i narodni poslanici koji odobravaju takve aranžmane mogu da sagledaju da li su potencijalne koristi veće od štete koja će nesumnjivo nastati usledodsustva konkurencije.

Skupština Srbije, po oceni TS, treba da pokaže svoju spremnost za vršenje Ustavom utvrđene nadzorne uloge kroz saradnju sa nezavisnim državnim organima. Na samom početku mandata, Skupština treba da razmotri izveštaje Zaštitnika građana, Poverenika za informacije, Agencije za borbu protiv korupcije, DRI i drugih organa, da preduzme mere za rešavanje problema na koje su oni ukazali i da izabere dva nedostajuća člana odbora Agencije. Za ostvarivanje nadzora i sprovođenje antikorupcijskih zakona, po mišljenju TS,nužno je i da Skupština redovno poziva na odgovornost ministre i druge rukovodioce organa koji ne poštuju obavezujuća rešenja nezavisnih organa. Ministri i drugi rukovodioci moraju biti odgovorni i za sprovođenje obaveza iz strateških akata, za koje se pokazalo da ih ne shvataju ozbiljno ni Vlade koje su ih donele. Skupština treba da uspostavi praksu razmatranja izveštaja o radu Vlade, a sami ti izveštaji moraju biti u čvršćoj vezi sa planovima rada i programskim budžetom.

Na strani otkrivanja i kažnjavanja korupcije, pored zaštite uzbunjivača, po oceni TS, je potrebna i izmena Krivičnog zakonika, radi obaveznog oslobađanja od krivične odgovornosti davaoca mita koji na drugačiji način nije mogao da ostvari svoja prava u razumnom roku i koji slučaj prijavi kao i uvođenja krivičnog dela „nezakonitog bogaćenja“. Jednako je važan aktivniji pristup u ispitivanju korupcije od strane policije, tužilaštva i drugih organa, uključujući i korišćenje posebnih istražnih tehnika. Nužno je otkloniti svaku nedoumicu oko uloge pojedinih organa, kako u koordinaciji tako i u gonjenju korupcije.

TS podsećai na neke zakonske obaveze koje već godinama postoje ali ih Vlada ne sprovodi, što svedoči o tome da profesionalizacija u javnom sektoru nije ostvarena i da za to ne postoji dovoljno političke volje. Reč je postavljanju „službenika na položaju“ na osnovu konkursa, koje je, na osnovu Zakona o državnim službenicima, trebalo okončati još između 2006. i 2010, kao i o izboru direktora javnog preduzeća po istom principu, što je postalo zakonska obaveza pre 3,5 godine. I u jednom i u drugom slučaju se u nedogled produžava „v.d.“ stanje, koje pogoduje partijskoj kontroli.

Naši ostali predlozi odnose se na mere za prekid prakse kupovine medijskog uticaja ili rasipanja javnih sredstava kroz trošenje novca na promotivne akcije javnih preduzeća i drugih organa vlasti, punu primenu Zakona o javnim nabavkama, veću transparentnost u donošenju odluka o izboru, napredovanju i odgovornosti sudija i javnih tužilaca za rad, kao i odgovornost članova VSS i DVT. Takođe smo ukazali na značajočuvanja jedinstva pravnog poretka i pravne sigurnosti, smanjenja rizika od korupcije pri regulatornim i finansijskim intervencijama na tržištu, sprovođenje reforme javnog sektora, nužnost da Vlada redovno razmatra izveštaje i preporuke Saveta za borbu protiv korupcije što do sada nije bio slučaj, kao i na najvažnije odredbe koje treba imati u vidu pri predstojećoj promeni Ustava.

Kompletan tekst predloga dostupan je na adresi:

http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_predlozi_za_novu_skupstinu_i_vladu_april_2016.docx

Transparentnost – Srbija

Beograd, 13.4.2016.

Vesti