Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Pristup informacijama - izmene Zakona i izbor poverenika

Transparentnost – Srbija će, od decembra 2018. do septembra 2019, sama i u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva sprovoditi sledeće aktivnosti:

  • Praćenje javnosti rada preduzeća u državnom vlasništvu - upućivanjem zahteva za pristup informacijama
  • Organizovanje radionica za medije i organizacije civilnog društva na temu javnosti rada preduzeća u dražvnom vlasništvu
  • Analiza nacrta i predloga izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i izrada predloga amandmana
  • Praćenje prakse rada Poverenika i Upravnog suda u vezi sa pristupom dokumentima koji sadrže tajne podatke ili se odnose na javne finansije
  • Praćenje postupanja Narodne skupštine u postupku izbora novog poverenika
  • Analize dosadašnjih predloga i mišljenja međunarodnih organizacija o izmenama pravila za slobodan pristup informacijama
  • Analiza relevantnih međunarodnih iskustava u vezi sa izborom poverenika

·        Analiza odredaba drugih propisa koji utiču na ostvarivanje prava na pristup informacijama i formulisanje predloga amandmana.

 

fondotvorenodrustvo

 

Materijal:

Izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama - nacrt iz decembra 2018

Zahtevi i odgovori:

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #