Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Pristup informacijama - izmene Zakona i izbor poverenika

 

Transparentnost – Srbija će, od decembra 2018. do septembra 2019, sama i u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva sprovoditi sledeće aktivnosti:

  • Praćenje javnosti rada preduzeća u državnom vlasništvu - upućivanjem zahteva za pristup informacijama
  • Organizovanje radionica za medije i organizacije civilnog društva na temu javnosti rada preduzeća u dražvnom vlasništvu
  • Analiza nacrta i predloga izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i izrada predloga amandmana
  • Praćenje prakse rada Poverenika i Upravnog suda u vezi sa pristupom dokumentima koji sadrže tajne podatke ili se odnose na javne finansije
  • Praćenje postupanja Narodne skupštine u postupku izbora novog poverenika
  • Analize dosadašnjih predloga i mišljenja međunarodnih organizacija o izmenama pravila za slobodan pristup informacijama
  • Analiza relevantnih međunarodnih iskustava u vezi sa izborom poverenika

·        Analiza odredaba drugih propisa koji utiču na ostvarivanje prava na pristup informacijama i formulisanje predloga amandmana.

 

fod

 

Materijal:

Glavni nalazi istraživanja

Izveštaj sa konferencije - predstavljanje rezultata projekta

Transparentnost Srbija pristup informacijama ključni izazovi - sažetak

Primeri (ne)postupanja javnih preduzeća i preduzeća u državnom vlasništvu

Analiza propisa koji utiču na ostvarivanje prava na pristup informacijama – propisi o zaštiti konkurencije avgust 2019

Analiza propisa koji utiču na izvršenje rešenja Poverenika za informacije avgust 2019

Analiza propisa o tajnosti i njihovom uticaju na pristup informacijama od javnog značaja avgust 2019

Neizvršena rešenja Poverenika: 20162017 2018 

 

 

Saopštenja:

Javnost uskraćena za debatu o kandidatima za poverenika 3. jul 2019

Civilno društvo predlaže da Nevena Ružić rukovodi institucijom Poverenika 19. jun 2019

Skupština da povuče sporni uslov za izbor novog poverenika 16. jun 2019

Izveštaj EK ukazao na bitne probleme za borbu protiv korupcije 31. maj 2019 

Javnost rada organa centralne i lokalne vlasti u Srbiji 28. februar 2019

Pogoršanje neispunjenog plana za borbu protiv korupcije 11. februar 2019

Skupština još nije pokrenula izbor novog Poverenika 16. januar 2019

Nacrt izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i dalje sadrži štetne odredbe 5. januar 2019

Međunarodni dan borbe protiv korupcije – podsetnik na neispunjene obaveze 9. decembar 2019

 

Komentari TS:

Koliko vredi zemljište "Beograda na vodi"? 15. septembar 2019.

Pošto put? 23. avgust 2019.

Povodom otvaranja deonice auto-puta 18. avgust 2019.

Darovi izvođača radova 23. jul 2019.

Sakrivanje podataka o državnim preduzećima 10. jul 2019.

Značajan stav Prekršajnog suda za kažnjavanje organa koji ignorišu zahteve za pristup informacijama 8. jul 2019

Tajnost ugovora sa Fijatom i drugima 4. jul 2019

Javnost uskraćena za debatu o kandidatima za poverenika 3. jul 2019

Za prijatelje sve, za neprijatelje ništa, za strance zakon 25. jun 2019

Komentar predloga zaključaka povodom razmatranja izveštaja Poverenika za 2018. 20. jun 2019

Spalionica životinjskog otpada zgrće novac po partijskoj liniji 18. jun 2019

Povučen nezakoniti uslov za kandidovanje poverenika 17. jun 2019

TS uputila predlog zaključka o izveštaju Poverenika 17. jun 2019

Građani su shvatili da političari troše njihove pare, a da oni tu ništa ne mogu 16. jun 2019

Problem v.d. mandata direktora javnih preduzeća stigao do suda 12. jun 2019

Tragikomedija oko ugovora za aerodrom 25 mart 2019

Koliko ima logike i informacija oko prodaje Luke Novi Sad 23 mart 2019

Srbija tri meseca bez poverenika 22 mart 2019

Propisati zakonsku obavezu 15 mart 2019

Ko je kriv za zloupotrebe u Železnicama? 13 mart 2019

Netransparentnost koncesije za aerodrom 19 februar 2019

Nije počeo postupak izbora novog poverenika 15 februar 2019 

Auto-put BG - ZR ipak preko zemljišta PKB-a ili okolo, pa 25 km duže? 10 februar 2019

Objaviti celokupnu dokumentaciju 06 februar 2019

Koridori 03 februar 2019

Uvesti zakonsku obavezu, ne obećanja 01 februar 2019

Srbija postavlja nove rokove za Poglavlje 23 25 januar 2019

Iz budžeta izdvojeno 33 miliona evra za otkup zemljišta za Beograd na vodi 17 januar 2019

Ko je kandidat za Poverenika? 26 decembar 2018

Koncesija bez objavljenog ugovora i studije koja pokazuje opravdanost 24 decembar 2018

Četrnaest godina Poverenika za informacije 22 decembar 2018

EPS, Kotež i „Duing biznis“ lista 06 decembar 2018

 

 

Izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama - nacrt iz decembra 2018

 

Zahtevi i odgovori:

Zahtevi - odazivni izveštaji

Odgovori: 

Žalbe zbog nedostavljanja odgovora (odazivni izveštaji)

 

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #