Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Tužba protiv Vlade Srbije

Datum kreiranja: ponedeljak, 26 jun 2017

aerodromTransparentnost Srbija podnela je tužbu Upravnom sudu protiv Vlade Srbije zbog odbijanja da po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama dostavi ili objavi dokumente u vezi sa koncesijom za Aerodrom "Nikola Tesla".

Dokumente u vezi sa ovom koncesijom nisu dostavili ni Ministarstvo saobraćaja niti Komisija za javno-privatno partnerstvo.

Transparentnost Srbija je dve godine, od prvih pominjana mogućeg javno-privatnog partnerstva radi daljeg razvoja aerodroma, ukazivala da Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama propisuje da je pre ulaska u takav aranžman neophodno uraditi studiju koja bi pokazala da je upravo koncesija najbolji način za postizanje željenog cilja. Ovo je posebno važno zbog činjenice da su zvaničnici godinama ponavljali da aerodrom posluje odlično, da ostvaruje velike prihode, a tadašnji premijer Aleksandar Vučić je pre šest meseci izjavio da smo "sami u stanju da ulažemo u aerodrom".

Zbog toga je TS, nakon što je Vlada Srbije u februaru objavila javni poziv za 25-godišnju koncesiju, zatražila od Vlade i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da dostave koncesioni akt i studiju opravdanosti. Vlada na zahtev nije odgovorila, zbog čega je TS podnela urgenciju, a potom i tužbu Upravnom sudu.

Ministarstvo saobraćaja je 3. marta zahtev odbilo, navodeći da bi objavljivanjem ova dva dokumenta bili ugroženi vitalni interesi Republike Srbije. TS je podnela žalbu Povereniku protiv ovog rešenja, ali je istovremeno suzila obim zahteva, tražeći da Ministarstvo dostavi samo one delove ovih dokumenata na osnovu kojih se može zaključiti da li je odabrani model koncesije za Srbiju povoljniji od alternativnih rešenja (nastavak rada na dosadašnji način, ulaganje sopstvenog kapitala ili sredstava iz kredita, prodaja aerodroma, drugi oblik JPP). Nakon što je Poverenik doneo rešenje po kome moraju da dostave tražene dokumente, iz Ministarstva  je stigao novi odgovor - da oni uopšte nemaju ni koncesioni akt ni studiju, već su ti dokumenti u posedu vlade. Na novi zahtev TS, da dostave dokument na osnovu kojeg će se videti kako su od 3. marta do 24. aprila dokumenti izgubljeni ili premešteni iz poseda Ministarstva, stigao je odgovor da ih nikada nisu ni imali, a da su prethodno odbili da ih dostave zbog "mogućeg ugrožavanja vitalnih interesa".

I treći državni organ odbio je da postupi po zahtevu. Komisija za javno-privatno partnerstvo, koja je dala pozitivno mišljenje na "Predlog koncesionog akta za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd i obavljanje delatnosti operatera aerodroma" nijeodgovorila na zahtev da dostavi to mišljenje, zbog čega je TS podnela žalbu Povereniku.

TS naglašava da je pozitivno što je za ovu koncesiju raspisan javni konkurs, umesto da se, kao što je prethodnih godina bio čest slučaj, ugovori zaključuju na osnovu međudržavnih sporazuma, bez konkurencije i bez primene domaćih propisa, u konkretnom slučaju Zakona o JPP koji sadrži kvalitetne antikorupcijske mehanizme. Dobro je i što, prema dostupnim informacijama, postoji interesovanje više potencijalnih koncesionara. Nedopustivo je, međutim, da javnost nema uvid u dokument koji bi pokazao kakvi su planovi države Srbije za aerodrom i da li je koncesija zaista najbolji način da se taj cilj postigne.

Uz "zaveru ćutanja" državnih organa možemo se samo nadati da su svi koraci urađeni u skladu sa zakonom i "na slepo" verovati da će se zakon i u daljem postupku poštovati. Posebno kada se ima u vidu nedavna izjava tadašnjeg  predsednika Vlade Aleksandra Vučića da "razmišlja o tome da Kinezima da u koncesiju deonicu autoputa do Crne Gore Požega–Boljare", ali da mu je "žao da to uradi, jer je Srbija sama finansirala izgradnju ostalog dela ovog važnog putnog pravca". Iz ove izjave date u fabrici čipsa, tokom predizborne kampanje, moglo se zaključiti da od svih mogućih stručnih i političkih tela, odluku o tome da li će biti koncesije i ko će je dobiti donosi jedan čovek, a presudni element za odluku jeste da li je premijeru žao ili ne nekih prethodnih ulaganja iz budžeta i kredita.

Dokumenti - zahtevi, žalbe, tužba - dostupni su na sajtu TS: http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/inicijative-i-analize-ts