Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Tajne javne nabavke

Datum kreiranja: utorak, 05 decembar 2017

blic mup 710Transparentnost Srbija je od Narodne skupštine, Vlade Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave za javne nabavke zatražila kopije dokumenata u vezi sa nabavkom vozila za MUP bez primene Zakona o javnim nabavkama, a na osnovu prethodnog zaključka Vlade prema kojem je, kako je saopšteno, utvrđeno da bi „primena postupka javne nabavke dovela do otkrivanja informacija koje se smatraju ključnim za bezbednost“. Istovremeno smo zatražili i ranije podnete izveštaje o sprovednim postupcima javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbednosti.

S obzirom na do sada iznete informacije, očigledno je da bi bilo primereno da Odbor za Odboru za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine ili Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava zatraže od MUP poseban izveštaj o sprovođenju ove javne nabavke. Narodna skupština bi mogla da pozove Upravu za javne nabavke i Državnu revizorsku instituciju da u okviru svojih ovlašćenja daju mišljenje kako o zakonitosti, tako i o svrsishodnosti ovog postupka nabavke i da o ishodu tog ispitivanja obaveste javnost.

U okviru izmene Zakona o javnim nabavkama, aktuelnog člana 131. smatramo da bi trebalo dodati odredbe sledeće sadržine:

• propisivanje obaveze da o izuzetim nabavkama veće vrednosti naručilac priprema posebna obaveštenja za Upravu za javne nabavke, resorni odbor Narodne skupštine, Vladu i Državnu revizorsku instituciju (kako bi ove institucije mogle da reaguju pre nego što nabavka bude sprovedena)

• propisivanje obaveze da se o ovim nabavkam naručilac pripremi i dostavi posebne izveštaje (ne samo godišnji opšti izveštaj) za Upravu za javne nabavke, resorni odbor Narodne skupštine, Vladu i Državnu revizorsku instituciju. Uporedo sa tim, moglo bi se, kroz izmene Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji predvideti da DRI obavezno obuhvata najvrednije nabavke ove vrste svojim godišnjim programom revizije

Pored toga, smatramo da bi za sve nabavke za koje je predviđen trenutno određeni stepen tajnosti informacija, bude uvedeno pravilo prema kojem bi sam naručilac bio u obavezi da (ne čekajući zahtev za pristup informacijama) proveri u kojoj meri je tajnost neophodna pre nego što nabavka bude sprovedena i nakon zaključenja/izvršenja ugovora i da potom sam objavi sve informacije koje ne ugrožavaju ostvarivanje zaštićenog javnog interesa u meri u kojoj je to neophodno u demokratskom društvu.