Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Ispitati informacije o mogućoj političkoj povezanosti direktora Agencije

Datum kreiranja: četvrtak, 18 januar 2018

Transparentnost Srbija poziva Odbor Agencije da ispita podatke o mogućoj političkoj povezanosti novoizabranog direktora Agencije i da obavesti javnost o svojim nalazima. Naime, neophodno je ispitati informacije da je novoizabrani direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić, na predlog jedne političke stranke, bio član tela koje je sprovodilo predsedničke izbore na opštini Zemun 2017.

Vest o članstvu Dragana Sikimića u telu koje je sprovodilo predsedničke izbore ne ide u prilog očekivanjima da Agencija nepristrasno sprovode do kraja kontrolu finansiranja predsedničke kampanje, kao i kontrolu gradskih izbora u Beogradu, zakazanih za 4. mart.

Podsećamo da je Agencija u novembru objavila izveštaj koji se s pravom ne zove „izveštaj o kontroli“ već samo „izveštaj o troškovima“ predsedničke izborne kampanje iz 2017, budući da ne sadrži osvrt na sve bitne činjenice.

dragan sikimić twSudeći po objavljenim podacima, Sikimić ispunjava sve formalne zakonske uslove za ovu funkciju jer Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije zabranjuje da direktor bude lice koje je član političke stranke, ali ne postavlja kao prepreku drugi oblik povezanosti sa političkim subjektima. Transparentnost Srbija smatra da je ovo ozbiljan nedostatak Zakona. Zbog toga smo tokom pisanja novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije predložili da član Odbora i direktor Agencije ne bi smeli da budu ni kandidati političkog subjekta na izborima održanim u poslednje četiri godine, kao ni članovi izborne komisije ili biračkog odbora koji su imenovani na predlog političkog subjekta u tom periodu.

Razlozi zbog kojih je ovo ograničenje potrebno isti su kao i razlozi zbog kojih se smatra neprimerenim da funkcioneri Agencije za borbu protiv korupcije budu članovi političkih stranaka – činjenica da Agencija odlučuje direktno o interesima političkih subjekata i javnih funkcionera, od kojih su mnogi politički. Očigledno je da stepen povezanosti kandidata na izbornoj listi ili člana izborne komisije sa političkom strankom može biti veći nego što je kod mnogih članova partije.

U vezi sa samim postupkom izbora direktora, smatramo da bi Odbor Agencije pre svega trebalo da saopšti da li su članovima tog tela ove informacije bile poznate prilikom odlučivanja o izboru direktora, a zatim da zatraži od novog direktora da dostavi podatke na osnovu člana 32. st. 2. Zakona. Naime, ukoliko bi se utvrdilo da je zbog angažovanja na predlog političke stranke direktor u sukobu interesa kada odlučuje o pitanjima koja se tiču te političke stranke ili njenih funkcionera to bi značilo da je značajan deo rada Agencije blokiran. Zbog toga bi Odbor Agencije trebalo da ove okolnosti ispita i pre nego što izabrani direktor preuzme dužnost.