Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Indeks percepcije korupcije Transparency International za 2018. godinu i prioriteti za Srbiju

Povodom predstavljanja novog Indeksa percepcije korupcije za 2018. godinu koji će biti objavljen u 180 zemalja sveta (uključujući Srbiju),

Organizacija Transparentnost – Srbija (članica međunarodne mreže Transparency International)  

vas poziva da prisustvujete konferenciji za novinare

 

Indeks percepcije korupcije Transparency International za 2018. godinu i prioriteti za Srbiju

 

koja će se održati u prostorijama Medija centra, Terazije 3, (Velika sala na I spratu), u utorak, 29. januara 2019. godine, sa početkom u 11.00 časova

 

Dnevni red:

 

11.00 – 11.10                    Uvodna reč – prof. dr Vladimir Goati, predsednik organizacije Transparentnost - Srbija

11.10 – 11.25                    Rezultati indeksa percepcije korupcije za 2018. i glavni problemi i prioriteti borbe protiv korupcije u Srbiji za 2019. godinu – Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost - Srbija

11.25 - 11.35                     Pristup informacijama u Srbiji - glavni problemi u praksi, sporna rešenja u novom Nacrtu zakona i Nacrtu Akcionog plana za poglavlje 23 i postupak izbora novog Poverenika za informacije od javnog značaja - Bojana Medenica, izvršna direktorka organizacije Transparentnost - Srbija

od 11.35                             Pitanja i odgovori

Svi učesnici će dobiti potpun materijal o istraživanju na samoj konferenciji. Materijal će neposredno pred početak konferencije biti postavljen na sajt TS www.transparentnost.org.rs Materijal i komentari se ne mogu dobiti ranije budući da su pod embargom Transparency International do 29. januara 2019. godine.

Predstavljanje Indeksa percepcije korupcije Transparency International za 2018

 

Kakvu predstavu o korumpiranosti državnih funkcionera i javnih službenika u Srbiji imaju oni koji sa njima posluju ili koji o tome savetuju poslovne ljude, vlade i međunarodne institucije? Koliko se promenila slika stanja o Srbiji u odnosu na ranije godine? Kako stojimo u odnosu na susede? Koje su zemlje najviše napredovale, a kod kojih je zabeležen pad?

Odgovore na ova pitanja pruža Indeks percepcije korupcije (CPI), najpoznatije rangiranje zemalja po percepciji korupcije u javnom sektoru. To istraživanje već dvadeset četvrtu godinu za redom predstavlja vodeća antikorupcijska organizacija na globalnom nivou, Transparency International.

Rezultati i rangiranje za 2018. godinu biće predstavljeni 29. januara 2019. u svim ograncima Transparency International u svetu. Pored rezultata Srbije za 2018, Transparentnost Srbija će predstaviti poređenje sa istraživanjima za našu zemlju iz perioda 2003-2017, ukazati na glavne trendove u svetu i regionu i ukazati gde se Srbija nalazi u poređenju sa zemljama užeg (Balkan) i šireg (srednja i istočna Evropa) okruženja. Sagledaćemo i koji su osnovni problemi borbe protiv korupcije u Srbiji, šta je od tih faktora moglo uticati na ovogodišnji skor i kako vidimo glavne prioritete za borbu protiv korupcije u 2019. U vezi sa tim, razmotrićemo i šta je urađeno na ispunjenju glavnih zadataka koje su pred sobom imali aktuelna Vlada i Narodna Skupština u prethodnoj godini.

Na tabeli za 2018. godinu, koja će biti dostupna na konferenciji, biće rangirano 180 zemalja i teritorija. Zemlje se boduju na skali od 100 (veoma ‘čiste’) do 0 (veoma korumpirane). Podsećamo da je u prethodnom istraživanju, objavljenom pre godinu dana Srbija imala indeks 41 (77. mesto od 180 zemalja), što ju je, kao i svih prethodnih godina, svrstavalo među zemlje sa veoma rasprostranjenom korupcijom.

Važno je napomenuti da Indeks percepcije korupcije ne predstavlja statistiku presuda, krivičnih prijava, optužnica, ne meri broj usvojenih zakona, niti broj slučajeva sitne korupcije sa kojima se susreću građani (o tome govori drugo istraživanje Transparency International, Globalni barometar korupcije). Indeks takođe ne istražuje korupciju po sektorima (na primer zdravstvo, policija i slično – o tome takođe govori Globalni barometar).

Vrednost ovog istraživanja jeste u tome što Transparency International, na osnovu svoje metodologije, sačinjava Indeks percepcije korupcije kao „agregatni indeks“, uzimajući u obzir 13 relevantnih istraživanja koja mere percepciju o korumpiranosti javnog sektora. Ta istraživanja predstavljaju mišljenje ili utisak koji o korumpiranosti državnih funkcionera i javnih službenika imaju oni koji sa njima posluju ili koji o tome savetuju poslovne ljude, vlade i međunarodne institucije. Uglavnom je reč o ispitanicima iz inostranstva. Istraživanja moraju biti objavljena u poslednja 24 meseca i moraju postojati makar tri takva izvora podataka da bi zemlja bila rangirana. Srbija je u posmatranom periodu bila posmatrana u osam relevantnih istraživanja, što omogućava visok nivo pouzdanosti podataka.

Na konferenciji nije obezbeđen prevod, ali će ključni materijali biti dostupni i na engleskom jeziku.

Pravo na pristup informacijama

U proteklih 14 godina se pokazalo da pravo na pristup informacijama u Srbiji predstavlja najvažniji antikorupcijski mehanizam i za nadzor javnosti nad radom organa vlasti uopšte. Ostvarivanje tog prava se trenutno suočava sa velikim izazovima. Nacrt izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja sadrži i rešenja koja ugrožavaju mogućnost kontrole vlasti, naročito u vezi sa radom preduzeća u državnom vlasništvu. Na konferenciji ćemo ukazati na ključne nedostatke novog nacrta iz decembra 2018. Mandat poverenika za informacije okončan je u decembru, a da nadležni skupštinski odbor nije pokrenuo postupak izbora novog. Civilno društvo traži da taj postupak bude otvoren, a odabir kandidata zasnovan na stručnim i drugim kvalifikacijama. Najzad, januarski nacrt novog Akcionog plana za Poglavlje 23 EU integracija, najvažnijeg planskog dokumenta za borbu protiv korupcije, ne pruža nikakve garancije da bi stanje moglo da se popravi. Na konferenciji ćemo podsetiti i na konkretne zahteve koje smo upućivali u 2018, a kada, suprotno Zakonu, nije bio omogućen pristup informacijama.

Transparentnost – Srbija,

Beograd,

  1. januara 2019.