Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Javna rasprava o nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Raška

Opština Raška, USAID Projekat za odgovornu vlast i organizacija Transparentnost Srbija pozivaju sve zainteresovane da se uključe u

JAVNU RASPRAVU

o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Raška

raska kzn lap mOpština Raška formirala je 24. januara 2019. godine Radnu grupu koja je, uz podršku USAID Projekta za odgovornu vlast i organizacije Transparentnost Srbija, izradila Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP). Nacrt je dostupan na sajtu opštine Raška (Dokumenta/Opštinska akta/Osnovni propisi) i na sajtu Transparentnosti Srbija. Odštampana verzija može se dobiti u Uslužnom centru u opštinskoj upravi.

Lokalni antikorupcijski plan je dokument koji usvaja svaka jedinica lokalne samouprave u Srbiji, u kom se prepoznaju rizici od korupcije u radu lokalnih javnih institucija i predviđaju aktivnosti na smanjenju tih rizika. LAP preventivno deluje na nastanak korupcije, kroz povećanje transparentosti u radu lokalnih institucija, jačanje kontrole nad radom javnih službi, uvođenje kriterijuma za donošenje odluka, kao i kroz aktivnije uključivanje javnosti u donošenje odluka. Kvalitetan LAP i njegova efikasna primena treba da doprinesu uštedi i racionalnom korišćenju javnih resursa i boljem ostvarivanju interesa i potreba lokalne zajednice.

Lokalni antikorupcijski plan obuhvata veliki broj oblasti koje su važne za dobro funkcionisanje lokalne samouprava i lokalne zajednice u celini, kao što su: usvajanje lokalnih propisa koji će omogućiti ostvarivanje javnog, a ne pojedinačnih interesa, sukob interesa javnih funkcionera i službenika, razotkrivanje slučajeva korupcije, upravljanje javnom svojinom opštine, javne nabavke, dodelu sredstava različitim ciljnim grupama iz lokalnog budžeta, inspekcijski nadzor, i tako dalje. Zbog značaja ovih i drugih oblasti, veoma je važno da javnost ima mogućnost da reaguje na Nacrt LAP-a i da dostavi svoje sugestije i komentare na njegovu sadržinu pre nego što on bude usvojen u Skupštini opštine.

U skladu sa preporukama Agencije za borbu protiv korupcije, Nacrt je izrađen u participativnom postupku i u skladu sa Modelom koji je Agencija izradila 2017. godine i preporučila ga svim jedinicama lokane samouprave. Radnu grupu za reviziju LAP-a činili su predstavnici opštinske uprave i tri predstavnika udruženja građana, odnosno pojedinaca koji su se kandidovali za članstvo i koji su aktivno učestvovali u radu Radne grupe. Pored toga, javnosti su bili upućeni pozivi za prisustvo svim sednicama Radne grupe na kojima su razmatrane pojedine oblasti iz Modela LAP-a.

Tokom javne rasprave, koja će trajati do 20. maja 2019. godine, građani, udruženja, stručne asocijacije, sindikati, mediji, političke stranke i svi drugi zainteresovani mogu da podnesu predloge za izmene i dopune Nacrta LAP-a. Radna grupa će, uz stručnu pomoć predstavnika organizacije Transparentnost Srbija, razmotriti sve pristigle predloge. Predlozi za koje Radna grupa proceni da će unaprediti LAP biće uneti u novu verziju Nacrta, dok će za one koji ne budu prihvaćeni, biti objavljeno obrazloženje za njihovo odbijanje. Svi predlozi i obrazloženja biće objavljeni na sajtovima opštine Raška i Transparentnosti Srbija (izuzev ukoliko podnosioci izričito ne zatraže da se ne objavljuju), uz tekst Nacrta LAP-a.

Predlozi za izmene i dopune teksta Nacrta LAP-a mogu se dostaviti na elektronske adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , poštom, na adrese Transparentnost Srbija, Palmotićeva 31, 11 000 Beograd ili Opština Raška, Predraga Vilimonovića br. 1, 36350 Raška, sa naznakom “Predlozi za izmene i dopune Nacrta LAP-a", a mogu se ostaviti i na pisarnici opštinske uprave do 20. maja 2019. godine.

Po okončanju roka za dostavljanje predloga i komentara, 21. maja 2019. godine, sa početkom u 10 časova, u sali Opštinske uprave Raška, ul. Predraga Vilimonovića br. 1, na prvom spratu, biće organizovan okrugli sto. Na ovom skupu biće predstavljen Nacrt LAP-a, javnost će još jednom moći da da svoje mišljenje, sugestije i komentare na Nacrt LAP-a, biće obrazloženo postupanje sa pristiglim predlozima i najavljeni dalji koraci u postupku usvajanja ovog dokumenta i praćenja njegovog sprovođenja.