Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Koalicija prEUgovor - praćenje reformi u okviru poglavlja 23 i 24

 

Koaliciju prEUgovor čini sedam organizacija civilnog društva iz Srbije koje su stručne za različite politike u okviru poglavlja 23 i 24 pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Misija koalicije prEUgovor je da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24) i predlaže mere za unapređenje stanja, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljnjoj demokratizaciji Srbije.

Organizacije civilnog društva okupile su se maja 2013. godine u koaliciju prEUgovor na osnovu ekspertize koju su izgradile kroz dugogodišnju specijalizaciju za određena pitanja koja pokrivaju poglavlja 23 i 24.

Koalicija prEUgovor je nastala iz potrebe za sinergijom potencijala i znanja ovih organizacija u cilju bržeg i efikasnijeg dostizanja i uspešne primene evropskih vrednosti i standarda.

Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji nezavisni izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24. Pored toga, prEUgovor objavljuje i rEUformator - specijalizovani mesečni bilten posvećen dešavanjima u Srbiji i EU u oblastima koje pokrivaju poglavlja 23 i 24.

Koaliciju prEUgovor čine:

  • ASTRA Akcija protiv trgovine ljudima
  • Autonomni ženski centar (AŽC)
  • Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)
  • Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)
  • Centar za primenjene evropske studije (CPES)
  • Grupa 484
  • Transparentnost Srbija (TS)

Koalicija prEUgovor u skladu sa misijom, ciljevima i specifičnim poljima ekspertize organizacija članica tokom pregovora Srbije za članstvo u EU realizuje sledeće aktivnosti:

1) Izrada metodologije, merila, indikatora i tehnike za nadgledanje politika i procesa u okviru poglavlja 23 i 24;

2) Formulisanje preporuka i paćenje toka pregovora koristeći zajedničku metodologiju i format izveštaja u oblastima iz poglavlja 23 i 24;

3) Rad na ostvarivanju elementarnih preduslova za učešće koalicije prEUgovor i ostalih OCD u procesu evropskih integracija, koji je uslovljen pregovorima Srbije za članstvo u EU;

4) Iznošenje konkretnih predloga izmena i dopuna zakona iz oblasti obuhvaćenih poglavljima 23 i 24 i praćanje sprovođenja novousvojenih zakona;

5) Osiguravanje autentičnih izvora informacija o procesu pridruživanja Srbije u EU;

6) Sprovođenje aktivnosti predstavljanja i zagovaranja primene nalaza analize i preporuka, tražeći podršku ključnih aktera i obaveštavajući javnost o negativnim posledicama neuključivanja OCD u proces pregovora;

7) Definisati i sprovoditi komunikacijsku strategiju kako unutar koalicije, tako i u komunikaciji sa ostalim akterima u Srbiji i EU;

8) Unapređivanje znanja članica koalicije o procesu pridruživanja EU, sadržini pregovaračkih poglavlja i načinima zastupanja stavova i preporuka koalicije.

U postavljanju kriterijuma za procenu harmonizovanosti društvenog, ekonomskog, političkog i pravnog prostora Srbije sa evropskim standardima i normama, koalicija prEUgovor se rukovodi evropskim vrednostima i standardima sadržanim u Zajedničkim tekovinama (Acquis communautaire).

 

Od septembra 2020. do februara 2022. godine koalicija prEUgovor sprovodi projekat prEUgovor za vladavinu prava i evrointegracije Srbije uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju. Cilj projekta je da doprinese sprovođenju reformi politika u poglavljima 23 i 24.

Vladavina prava je osnovna vrednost na kojoj se temelji Evropska unija. Prema kriterijumima utvrđenim u procesu pristupanja, države koje teže pristupanju Uniji moraju da uspostave i promovišu pravilno funkcionisanje osnovnih institucija neophodnih za obezbeđivanje vladavine prava. Evropska komisija stoga pomno prati napredak zemalja kandidata i izrađuje redovne neformalne izveštaje. Civilno društvo takođe doprinosi tim naporima svojim izveštajima iz senke koji raspravljaju o sadržaju i efektima reformi.

Evropska unija je primetila tendenciju pogoršanja u oblasti vladavine prava u Srbiji. Ne samo da je Srbija otvorila samo dva nova poglavlja 2019. i nijedno 2020. godine, već se promenio i kontekst EU. Velika Britanija je zvanično napustila EU nakon glasanja o Bregzitu. Francuska je izdala „non-paper“ kako bi ubrzala pristupni proces, predlažući promenu pristupa sa jačom ulogom država članica koje bi nadgledale proces. Evropska komisija je potom usvojila novu metodologiju proširenja početkom 2020. godine. Konačno, Freedom House je 2020. godine prvi put jednu zemlju EU proglasio „delimično slobodnom“ (Mađarska).

Uz pravu kombinaciju praćenja politike i aktivnosti zagovaranja, očekujemo sledeće ishode:

  • Ojačana koalicija PrEUgovor za procenu sadržaja reformi vladavine prava i njenog uticaja na građane.
  • Ojačana koalicija PrEUgovor za zagovaranje reformi politika.

Od 2013. koalicija prEUgovor postiže rezultate u pružanju precizne analize šireg političkog konteksta u kojem se odvijaju reforme, povezivanju tačaka između različitih oblasti politika nasuprot pristupu koji je zasnovan na prostom štikliranju stavki. Koalicija je, takođe, predlagala konkretne mere u oblastima relevantnim za poglavlja 23 i 24 i zalagala se za ove reforme.

Aktivnosti na ovom projektu uključuju: tematske radionice sa organizacijama civilnog društva, polugodišnje Alarm izveštajepredloge praktične politike, podnošenje zakonodavnih amandmana u procesu javne rasprave, nacionalne i lokalne konferencije i istraživačke priče koje rasvetljavaju stanje u poglavljima 23 i 24.

Projekat je podržan od strane Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy) kroz projekat nemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD) i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

 

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #