Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
  • Funkcionerska kampanja
  • Inicijative u vezi sa COVID-19
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2020
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • Indeks transparentnosti preduzeća u državnom vlasništvu PETRA 2019
  • Indeks percepcije korupcije (CPI)
  • Transparentnost finansiranja izborne kampanje

Pod lupom

Prev Next

Srbija u v.d. stanju: 20 direktora postavljeno bez konkursa

Umesto da ih bira na konkursu, čak 20 direktora najvećih državnih preduzeća Vlada Srbije imenovala je kao vršioce dužnosti. Iako zakon nalaže da u v.d. stanju mogu ostati najduže godinu dana, većina je u tom statusu godinama. To je slučaj i sa rekorderom Zoranom Drobnjakom, koji već osam godina kao vršilac dužnosti vodi JP Putevi Srbije. Na konkursu bi morali da se biraju i direktori kancelarija, agencija, pomoćnici ministara i sekretari, ali se i oni na svakih nekoliko meseci biraju na sednicama Vlade, piše portal Nova.rs. Prema podacima sa sajta Ministarstva privrede, ukupno 33 državne kompanije podležu Zakonu o javnim preduzećima...

Ustavni sud u raljama karlšmitovskih pitanja

Rešenjem Ustavnog suda (u daljem tekstu: US) broj IUo-42/2020O odbačene su inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja. Na osnovu šturih izvoda iz inicijativa, može se zaključiti da su one osporavale ustavnost uvođenja vanrednog stanja prevashodno po dva osnova – a) da nisu bili ispunjeni uslovi za proglašenje vanrednog stanja; i b) da vanredno stanje nije proglašeno od strane Ustavom predviđenog organa, Narodne skupštine. Stoga će se u ovom tekstu argumentacija US analizirati s obzirom na ta dva zasebna osnova, bez obzira na to što je sam US nije izložio na takav način. Pođimo...

Informacije o Nadzornom odboru na sajtu parlamenta

Narodna skupština je postupila po inicijativi Тransparentnosti i objavila je na svom veb sajtu baner koji vodi ka informacijama o radu Nadzornog odbora, formiranog za izbore. Tako, građani sada mogu da vide kada se ovo telo sastajalo, šta je bilo na dnevnom redu, ko su njegovi članovi. Još važnije, sada je objavljena i adresa na koju svi zainteresovani mogu da pošaju Nadzornom odboru svoje prijave zbog kršenja pravila i standarda ravnopravnosti učesnika u vezi sa izbornom kampanjom.   Još uvek nisu objavljene odluke NO, izuzev Poslovnika. Na drugoj sednici Nadzornog odbora je razmatran akt koji se odnosi na naknade za rad, ali možda još...

Kinezi u projektima od posebnog značaja

Vlada Srbije je nedavno projekat izgradnje državnog puta prvog reda "Vožd Karađorđe" proglasila projektom od posebnog značaja za državu, tako da će se prilikom njegove realizacije primenjivati i poseban zakon, leks specijalis, koji je skupština usvojila u februaru. To znači da se, ukoliko se projekat radi na osnovu međunarodnog ugovora, bilateralnog sporazuma ili strateškog partnerstva, neće primenjivati Zakon o javnim nabavkama. Država u tom slučaju nema obavezu da raspisuje tendere za projektante ili izvođače radova, podseća Politika.   Ko će graditi put "Vožd Karađorđe", još nije poznato. Mada je sredinom januara Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da za gradnju šumadijskog...

100 evra u predizbornoj kampanji

Penzionerima u Srbiji je najpre isplaćena jednokratna pomoć od 4.000 dinara, a onda im je na račune leglo i 100 evra, kao podrška za prevazilaženje krize izazvane koronavirusom. Ovih dana na kućne adrese stiže im i pismo iz Srpske napredne stranke, sa sve sloganom "Za našu decu", koje potpisuje Aleksandar Vučić lično. Iako sve to već viđeno, ovoga puta upada u oči činjenica da vladajuća stranka zasluge za isplaćene novčane iznose pripisuje sebi. B ilo je očekivano, a naivno ne predvideti, da će se pomoć penzionerima eksploatisati u predizbornoj kampanji, kaže za N1 Zlatko Minić iz organizacije Transparentnost Srbija."U celom tom...

Agencija odobrava dvostruku eksploataciju funkcionerske kampanje

Po mišljenju Agencije za borbu protiv korupcije nema nezakonitog korišćenja javnih resursa u predizbornim spotovima i objavama SNS i SPS. Iz odgovora koje je Transparentnost Srbija dobila na inicijative podnete 18. maja proizlazi da Agencija ne smatra korišćenjem javnog resursa sledeće situacije: 1) uključivanje snimaka službene posete javnog funkcionera javnoj zdravstvnoj ustanovi u stranački promotivni spot; 2) prikazivanje javnih zdravstvenih ustanova i preduzeća u državnom vlasništvu u stranačkom spotu; 3) objave o aktivnostima ministara i drugih javnih funkcionera na stranačkoj Fejsbuk stranici, uz grafički simbol aktuelne izborne kampanje. U svim opisanim slučajevima, Agencija se pozvala na to da je reč o „ranije...

Javne rasprave u pripremi zakona 2019

Istraživanje Transparentnosti Srbije o javnim raspravama u pripremi zakona, pokazuje da ministarstva ni tokom 2019. godine nisu poštovala sve obaveze iz Zakona o državnoj upravi i Poslovnika Vlade i da su postupali nejednako u sličnim situacijama. Od 24 potpuno nova zakona (ne računajući brojne odluke o potvrđivanju međunarodnih sporazuma)  koja su doneta u 2019.godini, javne rasprave održane su za 21 nacrta zakona. Javna rasprava je izostala, kao i svake godine, o najvažnijem dokumentu javne politike – budžetu Republike Srbije za narednu godinu. Upadljivo je da je javna rasprava u potpunosti izbegnuta o dva zakona koji su ozbiljno poremetili jedinstvo pravnog sistema...

I za izgradnju "Karađorđa" posebna pravila, umesto Zakona o javnim nabavkama

Međudržavni sporazum, strateško partnerstvo ili, što je malo verovatno - finansiranje iz budžeta Srbije, tri su modela po kojem će biti moguće izgraditi auto-put “Vožd Karađorđe”, koji je upravo dobio status projekta od posebnog značaja za državu. U sva tri slučaja, neće biti sprovedena uobičajena procedura javnih nabavki. Proglašenje gradnje državnog puta prvog reda “Vožd Karađorđe” za projekat od posebnog značaja za državu, kako su to upravo saopštili Koridori Srbije, podrazumeva da za ovaj auto-put neće važiti Zakon o javnim nabavkama, nego nedavno doneti Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za...

Vesti