Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Predstavljen LTI 2017

Transparentnost Srbija predstavila je rezultate istraživanja o transparentnosti lokalne samouprave LTI 2017. Na osnovu indeksa transparentnosti LTI rangirano je 15 gradova i opština, po istoj metodologiji po kojoj je rađeni ocenjivanje i rangiranje 2015. godine, kada su bile obuhvaćene sve opštine i gradovi.

Rezultate istraživanja, koje je sprovedeno uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, na konferenciji u  Medija centru su predstavili predsednik TS profesor Vladimir Goati, programski direktor Nemanja Nenadić i saradnik TS Zlatko Minić.

LTI 2017 TS Srbija 02Istraživanje pokazuje da postoji određeni napredak kod većine posmatranih opština. I dalje, međutim postoji ogroman prostor i potreba za unapređenje transparentnosti. Naime, čak i gradovi koji su najbolje ocenjeni u ovom ciklusu, ostvarili su postavljene standarde tek u dve trećine kriterijuma, a prosečan skor je ispod polovine mogućih poena (47,2 od mogućih 100).

Iskustvo sa sastanaka koje smo održali u proleće 2016. godine sa predstavnicima 20 gradova i opština i okruglih stolova koje smo u oktobru prošle godine održali sa predstavnicima šest JLS iz Raškog i Pčinjskog okruga, odgovori koje smo dobili u oba ciklusa istraživanja i ocena stanja nameću zaključak da je politička volja i dalje presudan faktor za unapređenje transparentnosti rada gradova i opština. Tek ako postoji podrška rukovodstva u lokalnoj samoupravi, službenici će sprovoditi mere koje su predmet istraživanja.

Takođe, gradovi i opštine obično ne izlaze van okvira onoga što su im zakonske obaveze, a neretki su slučajevi i da se te obaveze krše ili da se ispunjavaju samo formalno. Posmatrano po kategorijama, najbolje su ocene po pitanju transparentnosti podataka o javnim nabavkama, slede oblast informatora o radu i slobodnog pristupa informacijama, dok je stanje najlošije po pitanju javnih preduzeća i ustanova. Često ne ispunjavaju ni obaveze propisane Zakonom o javnim preduzećima, a kamoli viši standardi dobre prakse čije smo postojanje ispitivali u okviru Indeksa transparentnosti lokalne vlasti (LTI).

Važno je, naime, napomenuti da se indikatori ne odnose samo na zakonske obaveze gradova i opština. Zakoni i podzakonski akti propisuju pravila koja bi trebalo da obezbede određeni nivo transparentnosti. Indikatori iz LTI 2017. "tragaju" i za praksama koje donose dodatni nivo transparentnosti.

Prema Indeksu transparentnosti lokalne samouprave (LTI) najbolju ocenu je dobio grad Pančevo (67), a potom slede Raška (62), Vranje (62), Leskovac (61), Kraljevo (57), Paraćin (56), Novi Sad (48), Niš (48), Tutin (47), Bujanovac (47), Kragujevac (43), Novi Pazar (39), Beograd (34), Jagodina (26) i Preševo (11).

LTI 2017 TS Srbija 06 JLS

Među veoma dobrim ili zanimljivim praksama koje su uočene uovom ciklusu treba istaći elektronske registre administrativnih postupaka koje ima nekoliko JLS, i koji sadrže veoma pregledne informacije o procedurama, nadležnim osobama, potrebnim dokumentima, podatke o iznosima koje treba uplatiti i, što je posebno važno, a najčešće se zanemaruje, rokovima u kojima sepružaju usluge. Nekoliko JLS ima mogućnost praćenja toka predmeta putem sajta, ili "sistem 48" za odgovor (odnosno rešavanje) na komunalne probleme. Kao zanimljivo rešenje, zapažaju se i zasebni sajtovi, npr. uslužnog centra (Leskovac), skupštine grada (Novi Sad), i poseban sajt sa bazom propisa (Kraljevo, pri čemu je delovalo da je trenutno nefunkcionalanan jer je poslednji unos s kraja 2015. godine).

Predstavljanju su prisustvovali i Saša Pavlov, gradonačelnik Pančeva, koji je rekao da je participativno budžetiranje jedan od najvažnijih projekata koji se sprovodi, i načelnik gradske uprave Kraljeva Miloš Petrović, koji je istakao da je naročito ponosan na elektronski registar administrativnih poslova. Dodao je da je “najveći problem sa javnim preduzećima taj što ne postoji komunikacija između lokalne samouprave i javnih preduzeća”.

Analiza sa kompletnim preporukama za unapređenje transparentnosti može se preuzeti sa sajta TS. Na sajtu su dostupni i tabela sa poređenjem svih opština i gradova po svim indikatorima i interaktivna mapa na kojoj e za pojedinačne gradove i opštine mogu uporediti rezultati iz 2015. i 2017. godine.

foto: www.mc.rs