Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Zakoni o ministarstvima i vladi sa stanovišta borbe protiv korupcije

Transparentnost Srbija (ogranak međunarodne organizacije Transparency International) ocenjuje da predloženi Zakon o ministarstvima i izmene Zakona o vladi neće otkloniti pojedine nedoumice i probleme sa stanovišta efikasne borbe protiv korupcije, koji su i do sada postojali, iako Zakon o ministarstvima donosi nekoliko pozitivnih pomaka.

 

Detaljnije u prilogu.

 

 


Transparency Serbia
Palmoticeva 27
Belgrade, Serbia
Phone +381 11 303 38 27

www.transparentnost.org.rs