Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Transparency of state-owned and municipal-owned enterprises PETRA 2019
Access to information in European capital cities
When law doesn’t rule
State capture of the judiciary, prosecution, police in Serbia
Political influence
on public enterprises and media
ALAC
Advocacy and Legal Advice Centres - ALAC
LTI
Local transparency index - LTI
Analysis of the risk of corruption in public - private partnership rules

U okviru ovog projekta Transparentnost – Srbija ispituje međunarodna iskustva na polju objavljivanja podataka o pružanju usluga organa vlasti, kao mere za prevenciju korupcije, posebno imajući u vidu iskustva Velike Britanije i drugih zemalja u implementaciji Citizens Charters pristupa, s kojim se započelo tokom devedesetih godina prošlog veka. Osim toga, posvećujemo naročitu pažnju domaćem pravnom okviru za pružanje usluga i objavljivanje podataka o njima i pri tom se koncentrišemo na Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu državnih organa koje na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja donosi Poverenik za infomacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ovo uputstvo, između ostalog, uređuje i način na koji će organi vlasti prikazati usluge koje pružaju građanima i privredi i pre nego što im iko takve informacije zatraži. U okviru ovog projekta, na uzorku ćemo proveriti i poštovanje pravila o objavljivanju informatora o radu. Takođe, imajući u vidu širi značaj ove teme za borbu protiv korupcije, posvetićemo i pažnju tretmanu ovog pitanja u strateškim antikorupcijskim dokumentima Srbije (Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za njeno sprovođenje). U okviru projekta biće organizovane konferencije za štampu i okrugli stolovi, a predviđa se i izrada elektronske publikacije sa najzanimljivijim nalazima.

 

 

 

Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije http://www.acas.rs/images/stories/Nacionalna_strategija.pdf

 

 

 

Akcioni plan za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

 

http://www.acas.rs/sr_cir/zakoni-i-drugi-propisi/akcioni-plan.html

 

 

 

Izveštaj o sprovođenju  Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

 

http://www.acas.rs/images/stories/Aneks_1_-_Izvestaj_o_sprovodjenju_Strategije_i_Akcionog_plana-Spojen_sa_naslovnom.pdf

 

 

 

Uputstvo za izradu i objavljivanje Informatora o radu državnog organa i komentar uputstva (Novo)

 

http://www.poverenik.org.rs/index.php/sr/doc/podzakonski-akti/947-2010-09-22-09-11-08.pdf

 

 

 

Uputstvo za izradu i objavljivanje Informatora o radu državnog organa i komentar uputstva (Staro)

 

http://www.poverenik.org.rs/index.php/sr/doc/podzakonski-akti/144-uputstvo-za-objavljivanje-informatora-o-radu-drzavnog-organa

 

 

 

Izveštaj Poverenika za 2010. godinu

 

http://www.poverenik.org.rs/index.php/sr/doc/izvestaji/1018-2011-03-28-09-58-59.pdf

 

 

 

Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2010. godinu

 

http://www.ombudsman.rs/attachments/1306_Redovan%20godisnji%20izvestaj%20za%202010.pdf

 

 

 

Zakon o izmeni i dopuni zakona o državnoj upravi

 

http://www.parlament.gov.rs/content/lat/akta/akta_detalji.asp?Id=1001&t=Z

 

 

 

Konferencija Transparentnosti Srbija http://transparentnost.org.rs/index.php?view=details&id=407%3Akonferencija-za-tampu&option=com_eventlist&Itemid=25&lang=sr

 

 

 

Projekat finansira Foreign and Commonwealth Office

 

 

fco

 

Izloženi stavovi pripadaju autorima i ne moraju nužno predstavljati stavove donatora.

 

 

pofco

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

Display # 

News