Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Obaveštenje u vezi Maria Spasića

Zbog interesovanja medija koji su se nama obraćali u vezi sa g. Mariom Spasićem, koji se pominje kao kandidat za koordinatora tima za borbu protiv korucije u prosveti, obaveštavamo javnost da udruženje iz kog g. Spasić dolazi Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije „Transparentnost“ nije u organizacionoj vezi sa našom organizacijom.
U doba registracije udruženja koje vodi g. Spasić još uvek nije bio na snazi aktuelni Zakon o udruženjima, koji u članu 16. Propisuje da naziv udruženja ne sme da bude zamenljiv sa nazivom drugog udruženja niti da izaziva zabunu o udruženju, njegovim ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi, tako da je tada nadležno ministarstvo izvršilo upis i pored toga što naziv očigledno može da dovede u zabunu.