Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

EU za vladavinu prava: Angažovanje građana za javni integritet na Zapadnom Balkanu i Turskoj

Nedostatak  vladavine prava predstavlja veliku prepreku ekonomskom i političkom napretku na Zapadnom Balkanu i u Turskoj i kao takva je od značaja u procesu EU integracija. Ove slabosti su posebno štetne u oblasti borbe protiv korupcije. Brojne međunarodne institucije i izveštaji lokalnih organizacija civilnog društva, uključujući i TI, ukazuju na nedostatak institucionalne nezavisnosti, što podriva sistem proveravanja i ravnoteže u regionu i na nedovoljne napore vlade da eliminiše politički uticaj na pravosuđe. Neki koraci u pravom smeru su preduzeti, ali nedostaci ostaju u vidu nedostatka opipljivih rezultata.

Procena takozvanog sistema nacionalnog integriteta (NIS) Transparenci International-a, koja kombinuje zastupanje zasnovano na dokazima sa pristupom više zainteresovanih strana, predstavlja jedinstven doprinos ovoj oblasti. Dosadašnje procene NIS-a širom regiona pokazale su se kao dragoceno sredstvo za povećanje razumevanja ključnih aktera, vlada, stručnjaka, novinara i javnosti o institucionalnom okruženju i dinamici koji omogućavaju korupciju i sprečavaju primenu zakona koji donose integritet. Procene NIS-a će proceniti ključne javne institucije i nedržavne aktere u sistemu upravljanja korisnika u pogledu njihove nezavisnosti i resursa, učinka, interakcije sa relevantnim akterima u sistemu i odgovornosti. Procene NIS-a će omogućiti donosiocima odluka da usmere reforme prema potrebama i da podrže akciju civilnog društva.

Projekat će dalje pratiti napredak po broju i opisu zajedničkih akcija i inicijativa sa akterima civilnog društva i grupama koje zahtevaju politički integritet i unapređuju antikorupcijski okvir, kao što su zakoni, politike i njihova primena, uz kampanje koje imaju za cilj da povećaju interes građana. angažovanje na javnom integritetu.

Stranica regionalnog projekta na sajtu Transparency International.

 

 

EUFlag

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

Display #