Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Javne nabavke pod lupom

U okviru zalaganja Transparentnosti Srbija za jačanje vladavine prava, institucija, odgovornosti u vršenju javnih poslova i zaštite javnih resursa, projekat je usmeren na javne nabavke, mehanizam za kažnjavanje zloupotreba u javnim nabavkama i otklanjanje njihovih štetnih posledica. Pored pokretanja/praćenja konkretnih slučajeva javnih nabavki i postupanja institucija, u okviru projekta će se uticati na promene u sistemu javnih nabavki u kontekstu evropskih integracija, borbe protiv korupcije i reforme javne uprave. Cilj je da se poveća broj uočenih i osvetljenih problematičnih praksi, proveri da li uspostavljeni sistem funkcioniše, usmeri pažnja građana na najbitnija pitanja javnih nabavki, a institucijama predoče sistemska rešenja za uočene probleme.

 

fondotvorenodrustvo

 

Dokumenti:

Promotivni materijal povodom 100 dana Vlade

 

Poslovno tehnička saradnja ministarstava i javna nabavka usluga Pošte

Oglašavanje gradonačelnika u listu Politika

Javno privatno partnerstvo - koncesija za aerodrom "Nikola Tesla"

 Predlog za izmene ZoJN i za postupanje državnih organa - MUP tajne nabavke

Konkurs za SOS telefon - Ministarstvo za rad - kršenje zakona

 

 

Članci i inicijative:

 

 

Izjave i vesti o javnim nabavkama

 

 

 

 

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #