Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Monitoring finansiranja izbora u Srbiji 2012

Monitoring finansiranja nacionalnih, pokrajinskih i lokalnih izbora u Srbiji – 2012


Dana 6. maja 2012 u Srbiji su održani lokalni, parlamentarni, predsednički i pokrajinski izbori. Novi Zakon o finansiranju političkih aktivnosti usvojen je u junu 2011.

U okviru projekta, TS je prikupljala, analizirala i promovisala zaključke o najznačajnijim troškovima političkih stranaka i kandidata u kampanji za izbore, (zlo)upotrebama javnih funkcija i javnih resursa za stranačke promocije i celokupnoj implementaciji pravila o finansiranju kampanje.

Kroz projekat, TS je podržala, direktno ili indirektno, aktivnosti nezavisnih državnih organa, poput Agencije za borbu protiv korupcije i Državne revizorske institucije.  

 

Materijal:

 

 

 USAID     IFES