Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
  • KORUPCIJA NA VISOKOM NIVOU I ZAKONI KROJENI PO MERI PRIVATNIH INTERESA U SRBIJI
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2021
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Inicijative u vezi sa COVID-19
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • Indeks percepcije korupcije (CPI)
  • BICA Izveštaj o stanju u Srbiji

Pod lupom

Prev Next

Povećana netransparentnost trošenja iz budžeta

Od ukupno 100 milijardi dinara koliko je prošle godine plasirano kroz tekuću budžetsku rezervu, čak za 14 milijardi ili gotovo 120 miliona evra, nije objašnjena namena niti su navedeni korisnici, utvrdio je Fiskalni savet,a prenosi Danas. U izveštaju te institucije navodi se da je tokom 2020. kroz objave u Službenim glasnicima „pokrivena“ potrošnja 86 milijardi ali da se iz završnog računa republičkog budžeta vidi kako je, ne zna se za šta, utrošeno mnogo više.  Ni državni revizor nije bio zadovoljan, jer je za taj završni račun dao mišljenje sa rezervom dok se o konsolidovanom fmansijskom izveštaju, koji obuhvata u račune budžetskih...

Opasnosti od izmenjenog Zakona o eksproprijaciji

Vlada i Narodna skupština oglušili su se o pozive brojnih građana i organizacija civilnog društva da povuku iz procedure izmene Zakona o eksproprijaciji, pa je taj akt Skupština usvojila 26. novembra 2021. O tim izmenama, koje mogu da utiču na interese bilo kog građanina Srbije i bilo koga ko u Srbiji poseduje neku nepokretnost, nije uopšte bila organizovana javna rasprava, a u obrazloženju se ne navodi na koji način su konsultovane zainteresovane strane. Ministarstvo finansija je samo na svom sajtu oglasilo mogućnost upućivanja pisanih predloga u roku od sedam dana. Minimalni rok javne rasprave je inače 20 dana, a one se moraju...

Formirano Koordinaciono telo, odluke nema na sajtu

Vlada Srbije je nastavila sa lošom praksom da objavljuje vesti o usvajanju odluka a da istovremeno same te odluke nisu dostupne. Tako je 25. novembra 2021. objavljena vest da je Vlada formirala “Koordinaciono telo za sprovođenje operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika” i da je cilj tog tela “uspostavljanje koordinacije sprovođenja antikorupcijskih mera na najvišem političkom nivou uz političku i institucionalnu odgovornost visokog rukovodstva za realizaciju strateških mera u toj borbi”.  Međutim, na sajtu Vlade uopšte nema informacija o odlukama koje su donete na toj sednici. Za tako nešto ne postoji ni jedan dobar razlog – Vlada...

Amandmanima otkloniti nedostatke u Predlogu Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

Transparentnost Srbija poslala je svim poslaničkim grupama i samostalnim poslanicima predloge amandmana na pojedine odredbe Predloga Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi o kojem je rasprava u Skupštini Srbije zakazana za danas. TS je pozvala poslanike da amandmane podnesu kao svoje u datom ili izmenjenom obliku i da time utiču da se neki od najvećih nedostataka ovog predloga zakona otklone pre njegovog usvajanja i pre raspisivanja referenduma u vezi sa promenama Ustava. Pored ostalog, TS je predložila da se briše odredba koja predviđa overu potpisa za narodnu inicijativu uz naknadu, jer se na taj način obeshrabruje korišćenje ustavnih prava građana. Iako postoji...

Otvoreno pismo Vladi Republike Srbije i Narodnoj skupštini – Povući Zakon o eksproprijaciji!

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji zahteva od Vlade Republike Srbije da  povuče Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, a od Narodne skupštine da taj predlog skine sa dnevnog reda sednice koja je zakazana za sutra, 23. novembar 2021 godine. Nacionalni konvent apeluje da se, s obzirom na značaj i dugoročne posledice primene ovog zakona, omoguće njegove izmene i dopune uz široku javnu raspravu i analizu uticaja na zainteresovane strane, što nije učinjeno u procesu pripreme ovog akta.  Ovakav Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji predstavlja nedopustiv udar na privatnu svojinu građana, suprotno Ustavu Republike Srbije i principu...

Sporne tačke referendumske kampanje

Brzinsko donošenje novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi donosi nam pravila o referendumskoj kampanji koja su po prvi put uređena, ali na veoma problematičan način. Sofija Mandić je dobro objasnila mnoge razloge zbog kojih je predlog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi sporan i koje kvazi-argumente je Vlada Srbije koristila da bi objasnila pojedine promene (cenzus, obaveznost, glasanje u posebnim situacijama, biračko pravo). Relevantne organizacije civilnog društva su već objasnile zašto je proces donošenja ovog akta bio nedemokratski, a „žaljenje“ Venecijanske komisije zbog zadocnelih izmena ostaje u senci njihovog uglavnom pozitivnog mišljenja o zakonskom tekstu. Ništa manje sporno, kao što će se sasvim sigurno pokazati već u decembru i...

Utvrditi odgovornost za nezakonitu subvenciju u slučaju „GEOX“

Rešenje Komisije za kontrolu državne pomoći iz novembra 2021. potvrdilo je nalaze Transparentnosti Srbije iz maja 2017, da je državna pomoć za izgradnju fabrike obuće u Vranju dodeljena nezakonito. Transparentnost Srbija smatra da bi, nezavisno od toga da li će preplaćeni iznos biti vraćen u budžet u postupku likvidacije, trebalo utvrditi krivičnu odgovornost za nezakonitu dodelu novca i propust da se ona spreči. Komisija za kontrolu državne pomoći je u svom rešenju od 1.novembra 2021. utvrdila da je korisnik “Technic Development doo Vranje – u likvidaciji” dobio državnu pomoć koja prelazi maksimalno dozvoljenu za 414.044.391,33 dinara (ukupna državna pomoć tom preduzeću...

Otvoreno pismo civilnog društva Vladi Republike Srbije

Povodom zabrane okupljanja radi uklanjanja murala Ratku Mladiću planiranog za 9. novembar, kao i hapšenja mirovnih aktivistkinja Aide Ćorović i Jelene Jaćimović i pokretanja prekršajnog postupka protiv njih za drsko i bezobzirno ponašanje zbog izraženog građanskog protesta protiv istog murala, mi,  dolepotpisane organizacije civilnog društva, zahtevamo da se u najkraćem mogućem roku preduzmu sledeći koraci: Da Vlada Republike Srbije naloži nadležnim gradskim organima preduzimanje radnji u svrhu uklanjanja murala Ratku Mladiću, i time sprovođenje naloga Komunalne inspekcije GO Vračar o uklanjanju murala;  Da Ministarstvo unutrašnjih poslova prekine praksu zabrane javnih okupljanja usled svoje navodne nespremnosti (ili nesposobnosti) da bezbednosno kontroliše kontraskupove;...

Još jedna izborna kampanja u nepotpunom pravnom okviru

Transparentnost Srbija, povodom raspisivanja predsedničkih izbora za 2. april 2017. ističe da je ovo još jedan izborni proces u koji je Srbija ušla, a da nisu rasvetljena sporna pitanja iz prethodnih. Nisu na odgovarajući način usaglašenii upotpunjeni ni propisi koji uređuju izbornu kampanju i njeno finansiranje, čak ni u slučajevima kada su te izmene bile deo Vladinih akcionih planova.

Tek od danas pa do dana održavanja izbora predlagači kandidata će morati da vode evidencije o svim troškovima izborne kampanje i da polažu račune o izvorima finansiranja svojih reklama, spotova, javnih skupova i drugih promotivnih aktivnosti. Naime, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, zakonska ograničenja, prava i obaveze predlagača kandidata u vezi sa finansiranjem izborne kampanje odnose se samo na period od dana raspisivanja do dana održavanja izbora. S druge strane, ni jedan drugi zakon ne ograničava vođenje „kampanje pre kampanje“, osim u pogledu objavljivanja plaćenih oglasa na TV i radio stanicama. Umesto da se ovo i sva druga sporna pitanja u vezi sa finansiranjem partija reše do kraja 2014, kako je bilo predviđeno antikorupcijskim akcionim planom iz 2013, Zakon o finansiranju političkih aktivnosti je krajem te godine dodatno pogoršan – uvođenjem mogućnosti da parlamentarne partije u izbornu kampanju „upumpaju“ budžetski novac dobijen za finansiranje redovnog rada, što je obilato korišćeno već u kampanji 2016

Transparentnost – Srbija smatra još većim problemom to što nije ništa urađeno ništa što bi ograničilo „funkcionersku kampanju“, u vezi sa čime smo davali i konkretne predloge rešenja.  Postojeći član 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, zabranjuje direktno korišćenje javnih resursa u svrhu političkih aktivnosti (npr. putovanje službenim automobilom na preidzborne skupove, što se ne odnosi na funkcionere koji imaju stalno obezbeđenje). Međutim, ni taj ni drugi zakoni ne postavljaju ograničenja nosiocima javnih funkcija da upravo za doba kampanjeugovaraju sastanke sa predstavnicima drugih važnih zemalja, i da planiraju učešće na popularnim događajima, poput otvaranja škola, puteva, bolnica i fabrika. Izveštavanje sa takvih događaja u informativnom programu medija vrednije je od bilo koje plaćene reklame i stoga mora biti podvrgnuto kontroli, jednako kao i tokovi novca, a to sada nije slučaj. U vezi sa tim, podsećamo da je Narodna skupština i ovaj put, kao i u prethodnih 16 godina, propustila da ispuni svoju zakonsku obavezu i da formira Nadzorni odbor, koji bi pratio one aspekte kampanje za koje ni jedan drugi državni organ nije nadležan.  

Vesti