Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Podrška opštinama i gradovima za povećanje transparentnosti i izradu lokalnih antikorupcijskih planova

 

 

1.  Podrška za izradu lokalnih antikorupcijskih planova (LAP), podrška telima za praćenje sprovođenja planova (LAF) i podrška za sprovođenje mera iz LAP-ova

 

Modeli akata:

Model Pravilnika o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u upravi JLS

Model Odluke o postupku predlaganja kandidata za članove NO JP čiji je osnivač JLS.

Model Odluke o prijavljivanju privatnih interesa javnih funkcionera

Model uputstva o izradi Evidencije javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija čiji je osnivač JLS

LAP:

Model Odluke o izradi LAP

Model Rešenja o imenovanju koordinatora Radne grupe

Model konkursa za izbor članova Radne grupe

Model Rešenja o formiranju Radne grupe za izradu LAP

Model poziva na javnu raspravu o Nacrtu LAP

LAF:

Model Rešenja za imenovanje koordinatora za nadzor nad sprovođenjem LAP

Model Rešenja o imenovanju Komisije za izbor Radnog tela za praćenje sprovođenja LAP

Model Pravilnika o radu Komisije za izbor Radnog tela za praćenje sprovođenja LAP

Model kriterijuma za izbor izbor Radnog tela za praćenje sprovođenja LAP

Model javnog konkursa za izbor članova Radnog tela za praćenje sprovođenja LAP

Model formulara za prijavu na konkurs za izbor članova Radnog tela za praćenje sprovođenja LAP

Modeli izjava za za prijavu na konkurs za izbor članova Radnog tela za praćenje sprovođenja LAP

Model pitanja za intervjuue sa kandidatima za izbor članova Radnog tela za praćenje sprovođenja LAP

Model Odluke o izboru članova Radnog tela za praćenje sprovođenja LAP

Model Poslovnika o radu Radnog tela za praćenje sprovođenja LAP

Model Godišnjeg plana rada Radnog tela za praćenje sprovođenja LAP

Model Etičkog kodeksa Radnog tela za praćenje sprovođenja LAP

Model procedura za postupanje po predstavkama

Model obrasca za podnošenje predstavki Radnom telu za praćenje sprovođenja LAP

 

 • Vranje

  

 

Rešenje o imenovanju Komisije za izbor članova Tela za praćenje primene LAP-a grada Vranja

Lokalni antikorupcijski plan za grad Vranje

Zaključak Skupštine o usvajanju LAP-a

Aktivnosti iz modela LAP-a koje su već realizovane

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu LAP-a za grad Vranje

Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Vranje

Rešenje o formiranju radne grupe za reviziju LAP-a

JAVNI POZIV udruženjima, da predlože svoje predstavnike za kandidate, odnosno pojedincima da se kandiduju za članstvo u radnoj grupi za reviziju LAP-a.

Poziv na konferenciju za novinare - LAP Vranje 15. januar 

Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije 2015 (nije u skladu sa Modelom LAP-a Agencije za borbu protiv korupcije)

Dopuna 2016

Izmena i dopuna 2017

Obrazloženje za izmenu i dopunu LAP_a 2017

Rešenje o formiranju komisije za izbor članova LAFa

Rešenje o imenovanju Koordinatora

Statut grada Vranja

Poslovnik Skupštine grada Vranja

Plan integriteta

 

 • Vrnjačka Banja

Javni poziv za izbor članova radnog tela za praćenje sprovođenja Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Vrnjačka Banja

Lokalni antikorupcijski plan za opštinu Vrnjačka Banja

Odluka o usvajanju LAP-a

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Vrnjačka Banja

Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Vrnjačka Banja 

Rešenje o formiranju radne grupe za reviziju Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Vrnjačka Banja

Javni poziv za učešće u radnoj grupi za reviziju Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Vrnjačka Banja

Lokalni antikorupcijski plan za period 2017-2020

Odluka o usvajanju LAP-a 2017

Radna grupa za izradu LAP-a 2017

Statut opštine Vrnjačka banja i Poslovnik SO Vrnjačka banja (Službeni list)

Plan integriteta

 

 • Sjenica

Rang lista kandidata za članove radnog tela za praćenje sprovođenja LAP-a Sjenica

Povoljeni javni konkurs za izbor članova Radnog tela za praćenje sprovođenja Lokalnog aktikorupcijskog plana – Lokalnog antikorupcijskog foruma opštine Sjenica

Konkurs za izbor članova Radnog tela za praćenje sprovođenja Lokalnog aktikorupcijskog plana – Lokalnog antikorupcijskog foruma opštine Sjenica

Lokalni antikorupcijski plan za opštinu Sjenica (Službeni glasnik)

Sjenica poziv na okrugli sto - završna javna rasprava

Sjenica poziv na javnu raspravu

Nacrt revidiranog Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Sjenica

Javni poziv na sednicu radne grupe za reviziju LAP-a opštine Sjenica 12. i 13. marta

Javni poziv na sednicu radne grupe za reviziju LAP-a opštine Sjenica 4. marta

Javni poziv na sednicu radne grupe za reviziju LAP-a opštine Sjenica 6. i 7. februara

Rešenje o formiranju radne grupe za reviziju Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Sjenica

Službena beleška o kandidatima za radnu grupu

Javni poziv za učešće u radnoj grupi za reviziju Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Sjenica

Lokalni antikorupcijski plan decembar 2017

Statut opštine Sjenica

Poslovnik SO Sjenica

 

 • Raška

Odluka o osnivanju Lokalnog antikorupcijskog foruma Raška

Rang lista kandidata za članove Lokalnog antikorupcijskog foruma opštine Raška

Konkurs za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog foruma

Rešenje o imenovanju koordinatora za sprovođenje LAP-a

Rešenje o izboru komisije za izbor tela za praćenje sprovođenja LAP-a

Izveštaj o usvajanju LAP-a Raška

Tabelarni pregled mera iz Modela LAP_a koje su izostavljene iz LAP-a za opštinu Raška

Pregled mera koje su uvrštene u LAP za opštinu Raška a ne postoje u Modelu LAP-a

Odluka o usvajanju LAP-a za opstinu Raska

Lokalni antikorupcijski plan za opštinu Raška

Raška poziv na javnu raspravu - maj 2019

Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Raška

Javni poziv na sednicu radne grupe za izradu LAP-a opštine Raška 4. marta

Javni poziv na sednicu radne grupe za izradu LAP-a opštine Raška 25. februara

Javni poziv na sednicu radne grupe za izradu LAP-a opštine Raška 8. februara

Rešenje o formiranju radne grupe za izradu LAP-a Raška

JAVNI POZIV udruženjima, da predlože svoje predstavnike za kandidate, odnosno pojedincima da se kandiduju za članstvo u radnoj grupi za izradu LAP-a.

Kandidati za radnu grupu - Raška

Poziv na konferenciju za novinare - LAP Raška 26. decembar 

Plan integriteta

Statut (2018)

Poslovnik SO Raška (2019)

Poslovnik opštinskog veća

 

Druga faza: Podrška za sprovođenje mera iz LAP-a

 

 

 

 • Šabac

Lokalni antikorupcijski plan (u skladu sa Modelom)

Odluka o usvajanju LAP-a

Izveštaj o usvajanju LAP-a

Rešenje o imenovanju Komisije za izbor članova foruma

Rešenje o imenovanju osobe zadužene za koordinaciju

Poslovnik o radu Komisije za izbor članova foruma

Zapisnici sa sednica Komisije: prvadrugatrećačetvrtapeta

Zapisnik sa intervjua

Odluka o utvrđivanju kriterijuma

Odluka o raspisivanju javnog konkursa

Javni konkurs za izbor članova LAF-a

Formular prijave

Odluka rang lista

Odluka o formiranju Lokalnog antikorupcijskog foruma

 

 • Novi Pazar

 

 • Sremski Karlovci

Lokalni antikorupcijski plan opštine Sremski Karlovci

 • Varvarin

Lokalni antikorupcijski plan opštine Varvarin

 • Veliko Gradište

Lokalni antikorupcijski plan opštine Veliko Gradište

 • Inđija 

Lokalni antikorupcijski plan opštine Inđija

 • Priboj

 Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u opštinskoj upravi opštine Priboj

 • Požega

 Pravilnik o propisivanju oblika, učestalosti i načinu vršenja unutrašnje kontrole inspekcije iz izvorne nadležnosti opštine Požega

 

 

2.  Povećanje transparentnosti lokalnih javnih preduzeća i javnih ustanova

Akt - poboljšanje transparentnosti JP

Odluka o_web_prezentaciji - model

Pravilnik o_web_prezentacij - model

 

 • Veliko Gradište

Povećanje transparentnosti javnih preduzeća i javnih ustanova - opština Veliko Gradište

Povećanje transparentnosti - JKP Dunav Veliko Gradište

 • Inđija 

Povećanje transparentnosti javnih preduzeća i javnih ustanova - opština Inđija

Povećanje transparentnosti - Komunalac Inđija

Povećanje transparentnosti - JP Inđija put

 • Krupanj

 Povećanje transparentnosti javnih preduzeća i javnih ustanova - opština Krupanj

Povećanje transparentnosti - JKP 1. maj Krupanj

Povećanje transparentnosti - JP za upravljanje građevinskim zemljištem i putevima Put Krupanj

 • Ljubovija

 Povećanje transparentnosti javnih preduzeća i javnih ustanova - opština Ljubovija

Povećanje transparentnosti - Javno preduzeće za upravljanje građevinskim zemljištem i putevima Ljubovija

Povećanje transparentnosti - JKP Standard Ljubovija

 

3. Poboljšanje Indeksa transparentnosti lokalne samouprave u JLS - partnerima GAI projekta

 

Aneks 1 GAI 13 Primeri dobre prakse 2019

Aneks 1 GAI 12 Primeri dobre prakse 2021

 

 • Vranje

Poboljšanje LTI GAI 13 Vranje 

Aneks 2 GAI 13 Vranje uporedna 2015 -2017 - 2019

 • Šabac 

Poboljšanje LTI GAI 13 Šabac

 Aneks 2 GAI 13 Šabac uporedna 2015 - 2019

 • Sombor

Poboljšanje LTI GAI 13 Sombor

 Aneks 2 GAI 13 Sombor uporedna 2015 - 2019

 • Vrnjačka Banja

Poboljšanje LTI GAI 13 Vrnjačka Banja

 Aneks 2 GAI 13 Vrnjačka Banja uporedna 2015 - 2019

 • Raška

Poboljšanje LTI GAI 13 Raška

 Aneks 2 GAI 13 Raška uporedna 2015 -2017 - 2019

 • Dimitrovgrad

Poboljšanje LTI GAI 13 Dimitrovgrad

 Aneks 2 GAI 13 Dimitrovgrad uporedna 2015 - 2019

 • Sjenica

Poboljšanje LTI GAI 13 Sjenica

 Aneks 2 GAI 13 Sjenica uporedna 2015 - 2019

 • Niš

Poboljšanje LTI GAI 13 Niš

 Aneks 2 GAI 13 Niš uporedna 2015 -2017 - 2019

 • Kragujevac

Poboljšanje LTI GAI 13 Kragujevac

 Aneks 2 GAI 13 Kragujevac uporedna 2015 -2017 - 2019

 • Novi Pazar

Poboljšanje LTI GAI 13 Novi Pazar

 Aneks 2 GAI 13 Novi Pazar uporedna 2015 -2017 - 2019

 • Sremska Mitrovica

Poboljšanje LTI GAI 13 Sremska Mitrovica

 Aneks 2 GAI 13 Sremska Mitrovica uporedna 2015 - 2019

 • Stari grad

Poboljšanje LTI GAI 13 Stari grad

 Aneks 2 GAI 13 Stari grad uporedna 2015 - 2019

 • Žabalj

Poboljšanje LTI GAI 13 Žabalj

 Aneks 2 GAI 13 Žabalj uporedna 2015 -2019

 • Požega

Poboljšanje LTI GAI 12 Požega

Aneks 2 GAI 12 Požega uporedna 2015 - 2021

 • Priboj

Poboljšanje LTI GAI 12 Priboj 

Aneks 2 GAI 12 Priboj uporedna 2015 - 2021

 • Mionica

 Poboljšanje LTI GAI 12 Mionica

Aneks 2 GAI 12 Mionica uporedna 2015 - 2021

 • Sremski Karlovci

 Poboljšanje LTI GAI 12 Sremski Karlovci

Aneks 2 GAI 12 Srermski Karlovci uporedna 2015 - 2021

 • Varvarin

 Poboljšanje LTI GAI 12 Varvarin

Aneks 2 GAI 12 Varvarin uporedna 2015 - 2021

 • Bela Palanka

 Poboljšanje LTI GAI 12 Bela Palanka

Aneks 2 GAI 12 Bela Palanka uporedna 2015 - 2021

 • Čajetina

 Poboljšanje LTI GAI 12 Čajetina

Aneks 2 GAI 12 Čajetina uporedna 2015 - 2021

 • Šid

 Poboljšanje LTI GAI 12 Šid

Aneks 2 GAI 12 Šid uporedna 2015 - 2021

 • Veliko Gradište

 Poboljšanje LTI GAI 12 Veliko Gradište

Aneks 2 GAI 12 Veliko Gradište uporedna 2015 - 2021

 • Inđija 

 Poboljšanje LTI GAI 12 Inđija

Aneks 2 GAI 12 Inđija uporedna 2015 - 2021

 • Krupanj

 Poboljšanje LTI GAI 12 Krupanj

Aneks 2 GAI 12 Krupanj uporedna 2015 - 2021

 • Ljubovija

 Poboljšanje LTI GAI 12 Ljubovija

Aneks 2 GAI 12 Ljubovija uporedna 2015 - 2021

 

4. Tehnička podrška za povećanje transparentnosti JLS kroz poboljšanje informatora o radu 

Analiza informatora - metodologija

Model opšteg akta - informator o radu

Model opšteg akta - pristup informacijama

 • Sombor

 Analiza Sombor informator

 • Žabalj 

 Analiza Zabalj informator 

 

usaid

 Projekat za odgovornu vlast (GAI)

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #