Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Monitoring izbora 2020

Transparentnost Srbija prati izbornu kampanju za lokalne i parlamentarne izbore, raspisane za 26. april 2020. godine.
U okviru monitoringa, TS će pratiti finansiranje kampanje, funkcionersku kampanju i njen plasman u TV dnevnicima, predstavljanje partijskih lidera na naskovnim stranicama štampe, oglašavaje na internetu i posebno na društvenim mrežama.
 
 
 
 
 
 
 
- Zahtevi u vezi sa Pravilnikom REM-a o načinu izvršavanja obaveza javnih medijskih servisa tokom predizborne kampanje i Preporukom  komercijalnim pružaocima medijske uslugeo obezbeđivanju zastupljenosti bez diskriminacije u toku predizborne kampanje registrovanih političkih stranaka, koalicija i kandidata
 

 

 

Inicijativa TS Agenciji za ispitivanje finansiranja bakljade

Inicijativa Agenciji - ispitivanje mogućeg nezakonitog finansiranja stranke POKS

Inicijativa Skupštini Srbije - Nadzorni odbor za izbore 2020

Analiza  - Finansiranje izborne kampanje iz budžeta (mart 2020)

Analiza - Finansiranje političkih stranaka od donacija (mart 2020)

- Proračun izdvajanja iz budzeta za izbornu kampanju 2020 

Proračuni izbornih kampanja 2020 - gradovi

 
 
Monitoring su podržali: 
 
 logo fzod  661664 636396 mzv cz  IFES

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #